Kennisbank voedselbossen

Kennisbank voedselbossen

Op steeds meer plekken in Brabant worden voedselbossen aangelegd. Deze ‘eetbare bossen’ combineren natuurontwikkeling en voedselproductie. Voedselbossen zijn goed voor de biodiversiteit, de bodem en de waterkwaliteit. De opbrengst is gezond voor mensen. Buurtbewoners kunnen er samenwerken en je kunt er iets leren over de natuur en eetbare planten. Kortom: voedselbossen zijn duurzaam, sociaal en leerzaam! Wil jij aan de slag met voedselbossen of heb je vragen over voedselbossen in je omgeving? Met dit ‘Servicepunt Voedselbossen‘ helpen we je op weg. 

Buurtvoedselbossen | Cursussen |  Meer informatie

Stel je eens voor dat je in een prachtig bos loopt: om je heen is alles groen, planten groeien op elk beschikbaar plekje. Je hoort vogels en een stromende beek. Zo’n bos zou eetbaar kunnen zijn als we het zelf zouden aanplanten, met de natuur als voorbeeld.

We delen graag meer informatie over wat voedselbossen zijn en hoe je ermee aan de slag kunt.

 • 1. Wat is een voedselbos?

  Een voedselbos is aangelegd als een bos, maar met zoveel mogelijk soorten die eetbaar zijn voor de mens. De aanleg van een voedselbos volgt zoveel mogelijk de natuurlijke opbouw van een bos, met ruimte voor verschillende vegetatielagen. In een voedselbos staan dus niet alleen hoge bomen. Er is ook ruimte voor lage bomen, struiken, kruidachtige gewassen, bodembedekkers en klimplanten. Voedselbossen zijn per definitie erg gevarieerd.

  Een voedselbos wordt zo ontworpen dat het een zelfstandig ecosysteem vormt. Verbetering van de bodemkwaliteit krijgt daarbij veel aandacht, zodat er een gezond bodemleven en een goed watervasthoudend vermogen ontstaat. Natuurlijke processen en kringlopen staan voorop bij het ontwerp. Dit samenhangende geheel van vegetatie trekt vervolgens insecten, vogels en andere dieren aan. Voedselbossen staan dan ook vaak bekend om hun grote biodiversiteit.

  Om een zelfstandig ecosysteem te kunnen vormen heeft een voedselbos een bepaalde omvang nodig. De Stichting Voedselbosbouw Nederland houdt een minimale grootte van 0,5 ha aan voor een voedselbos in een ecologisch rijke omgeving. Is de omgeving arm, dan kan een grotere omvang nodig zijn voor een goed functionerend voedselbos.

 • 2. Wat zijn de voordelen van een voedselbos?

  In een voedselbos worden allerlei functies gecombineerd. Voedselbossen kunnen een rol spelen bij:

  • het vergroten van de biodiversiteit, vanwege het grote aantal soorten dat in een voedselbos te vinden is;
  • klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid, omdat een voedselbos veel beter bestand is tegen droogte en overstromingen dan ‘gewone’ agrarische grond;
  • CO2 –reductie, omdat een bos veel CO2 bindt;
  • bufferzones tussen natuur en landbouw, omdat voedselbossen een ‘natuurlijke’ overgang vormen;
  • natuurinclusieve voedselproductie, omdat de voedselproductie en de natuur beide belangrijk zijn in een voedselbos;
  • vergroening van de leefomgeving, omdat een voedselbos per definitie een ‘groen’ element in de omgeving is;
  • (natuur)educatie, omdat er heel veel te zien en te vertellen is in een voedselbos;
  • sociale verbinding, omdat de meeste voedselbossen vrijwilligers nodig hebben die samen werken om het voedselbos te onderhouden;
  • recreatie en agrotoerisme, omdat er in een voedselbos veel te beleven is, waardoor het de moeite van het bezoeken waard is.

  Als je met anderen aan de slag wilt om een voedselbos te beginnen, ga dan na welke van deze functies belangrijk zijn voor de verschillende partijen met wie je gaat samenwerken.

 • 3. Ik wil ook aan de slag met een voedselbos, wat moet ik doen?

  Voor een voedselbos heb je nodig:

  • Grond, een locatie waar je een voedselbos kunt beginnen
  • Geld, voor onder andere ontwerp, aanplant en onderhoud
  • Arbeid, want zeker in het begin is er veel werk.

  Bedenk dat je niet per se zelf de grond in bezit hoeft te hebben om aan de slag te gaan met een voedselbos. Misschien kun je aan de slag op grond van een particulier in de omgeving of op grond van een waterschap of gemeente. Voor het ontwerp en de aanplant zijn er soms subsidieregelingen. En wat arbeid betreft: heel veel voedselbossen werken met een vaste groep vrijwilligers voor het aanplanten en het onderhoud.

  Kortom: kijk om je heen, zoek contacten en blijf creatief denken, dan is er veel mogelijk!

  Nog enkele tips voor als je aan de slag wilt met een voedselbos:

  • Zoek andere belangstellenden. Denk hierbij ook aan een plaatselijke natuurvereniging: misschien kunnen jullie samenwerken. De samenwerking met anderen kan je door moeilijke momenten in het proces heen slepen, en laat zien dat jij niet de enige bent die een voedselbos wil.
  • Zoek partners die je kunnen helpen bij het vinden van een locatie of het financieren van je plannen. Bedenk goed wat de voordelen van jouw plan zijn voor je beoogde partners, zie de vraag ‘voordelen van een voedselbos’.
  • Ga kijken bij andere voedselbossen: hoe hebben zij het aangepakt? Wil je weten waar je andere voedselbossen kunt vinden? Kijk dan op deze interactieve kaart of bekijk de kaart met Brabantse voedselbossen.
  • Veel voedselbossen hebben vrijwilligers nodig: kijk rond in de buurt waar je kunt helpen. Misschien is er al een buurtvoedselbos bij jou in de omgeving, waar je bij aan kunt sluiten.
  • Volg cursussen, workshops en excursies. Het aanbod daarvan groeit. Ook de Brabantse Milieufederatie organiseert regelmatig cursussen, workshops en excursies. Schrijf je in voor updates!

  En, heel belangrijk: houd vol, heb geduld en vier samen de (kleine) successen!

 • 4. Wat is het verschil tussen een 'gewoon' voedselbos en een buurtvoedselbos?

  Veel Brabanders willen graag een voedselbos in hun omgeving, maar niet iedereen heeft een stuk grond waar een voedselbos aangeplant kan worden. En niet iedereen wil in zijn eentje de verantwoordelijkheid voor een voedselbos dragen. Daarom werken buurtbewoners steeds vaker samen aan de ontwikkeling van een voedselbos, in buurtvoedselbossen.

  Buurtvoedselbossen maken de buurt groener, zijn leerzaam voor kinderen én volwassenen en geven buurtbewoners de kans om elkaar te leren kennen. In Brabant waren er in 2023 een stuk of 15 buurtvoedselbossen. Er zijn grote verschillen maar ook overeenkomsten. Bij bijna alle buurtvoedselbossen komt het initiatief uit de omgeving maar is de ondersteunende rol van de overheid belangrijk, of dat nu een gemeente, een waterschap of de provincie is.

  De Brabantse Milieufederatie organiseerde een serie excursies naar buurtvoedselbossen waarin dit allemaal aan de orde kwam. Wil je weten wat daar besproken is? Kijk dan naar de video’s!

 • 5. Kun je een voedselbos aanleggen op agrarische grond?

  Ja, dat kan meestal wel, maar soms zijn er beperkingen. Informeer altijd goed naar de bestemming van de grond. Kijk op ruimtelijkeplannen.nl en vraag informatie op. Houd ook rekening met de grondwaterspiegel: veel bomen zoals notenbomen wortelen diep en houden niet van natte grond. Grondwaterspiegels zijn op te vragen bij het waterschap.

  Grond met een agrarische bestemming is duurder in aankoop dan grond met een natuurbestemming, maar het is makkelijker om een voedselbos te beginnen op grond met een agrarische bestemming dan op grond met een natuurbestemming. Op agrarische grond is veel meer mogelijk qua ontwerp en aan te planten soorten. Daarnaast is de opbrengst qua bodemverbetering en verbetering van de biodiversiteit in het algemeen veel hoger. Kortom: een voedselbos op agrarische grond heeft over het algemeen meer impact, omdat het verschil met het eerdere gebruik van de grond meestal heel groot is.

 • 6. Ik ben agrariër en wil een voedselbos aanleggen. Hebben jullie nog tips?

  Er zijn steeds meer agrariërs in Brabant die een voedselbos hebben aangelegd op een deel van hun grond. Daarmee is er ook meer ervaring gekomen in praktische zaken voor agrariërs. Sinds 2019 is er een gewascode ‘voedselbos’ voor agrariërs (gewascode 1940). De voorwaarden om deze gewascode te gebruiken zijn:

  • Aaneengesloten oppervlak van minimaal 0,5 hectare.
  • Dominantie – op termijn – van kruinbomen met eetbare functie.
  • Minimaal drie andere vegetatielagen (struiken, secundaire bomen, klimmers en/of kruidachtigen).
  • Geen teelt van éénjarige gewassen en geen veehouderij binnen het betreffende perceel.
  • Afzien van bemesting en inleveren van de mestruimte voor de betreffende oppervlakte.

  De eerste voedselbossen lijken het meest op een natuurlijk bos. De gewassen staan door elkaar en er zijn smalle paadjes langs de eetbare gewassen. In de loop der jaren zijn er ook meer voedselbossen gekomen die gestructureerder van opzet zijn, zodat er gemakkelijker (machinaal) gemaaid en geoogst kan worden. Het ontwerp van deze voedselbossen baseert zich echter wel op de verschillende vegetatielagen. Voedselbossen onderscheiden zich op die manier van andere vormen van agroforestry.

  Wil je als agrariër een voedselbos aanleggen? Enkele tips:

  • Lees je goed in, laat je informeren en bezoek andere voedselbossen. Voedselbossen gaan uit van een systeem als geheel. De omgang met bodem en omgeving is fundamenteel anders dan bij gangbare land- en tuinbouw.
  • Lees meer over de gewascode en de wet- en regelgeving in de Green Deal Voedselbossen.
  • Het ene voedselbos is het ander niet. Bij onder andere buurtvoedselbos D’Ekkers in Berlicum en bij Natuurlijk Henriëtte in Dongen is te zien hoe een ‘praktisch ingericht voedselbos’ zich onderscheidt van een ‘romantisch voedselbos’.
  • Een voedselbos leg je aan voor de lange termijn. De opbrengsten groeien met de jaren en bestaan uit meer dan opbrengsten van gewassen. Besteed daarom veel aandacht aan het ontwerp.

 • 7. Kun je ook een voedselbos aanleggen in een bestaand bos?

  Ja, dat kan voor een deel soms wel, bewijst het Meerbos op de Brabantse Wal. Je zult echter wel rekening moeten houden met de bestaande natuur, de plaatselijke grondwaterstanden en de bomen die er al groeien. Bestaand bos heeft meestal een natuurbestemming, waarop bepaalde natuurdoeltypen worden nagestreefd.

  Grond met een natuurbestemming is weliswaar goedkoper dan grond met een agrarische bestemming, maar de regels rondom natuurbehoud zijn streng. Je kunt over het algemeen niet zomaar gaan kappen en bestaande bomen vervangen door soorten die eetbaar zijn voor de mens. Het aanplanten van niet-inheemse soorten, zoals meestal gebeurt in een voedselbos, wordt in het algemeen niet toegejuicht door organisaties die zich met natuurbehoud bezighouden.

  Informeer goed bij gemeente en provincie naar de bestemming en de eventuele mogelijkheden die er zijn om een bestaand bos om te vormen tot een voedselbos voor je aan de slag gaat met een bestaand stuk bos. De website ruimtelijkeplannen.nl kan je daarbij op weg helpen.

 

 

Buurtvoedselbossen

Buurtvoedselbossen zijn voedselbossen die samen met bijvoorbeeld een gemeente of een waterschap opgezet worden en die samen met de buurt, de gemeenschap onderhouden worden. In een serie van vier video’s laten we zien hoe dat op verschillende plaatsen in Brabant in zijn werk gaat.

Bekijk alle video’s

Cursussen, trainingen en workshops

Regelmatig organiseert de BMF een cursus over Voedselbossen. Op dit moment staat de Masterclass Financiering Voedselbossen op het programma voor 9 oktober 2024.

Ben je geïnteresseerd in de Basiscursus Voedselbossen? Op dit moment is er nog geen nieuwe basiscursus gepland maar als er genoeg gegadigden zijn, organiseren we de basiscursus weer. Laat ons weten dat je interesse hebt door een bericht te sturen.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste cursussen, trainingen en workshops? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Meer over onze voedselbossen cursussen

Achtergrondinformatie voedselbossen

Wil je meer weten? Kijk in onze kennisbank voor een overzicht van interessante websites voor meer informatie. 

Platform Voedselbossen Brabant

Voedselbossen aanleggen doe je niet alleen. Daarom heeft de BMF ook het Platform Voedselbossen Brabant in het leven geroepen. Het is een zelfstandige Facebook-groep van mensen dat geïnteresseerd is in het aanleggen en onderhouden van voedselbossen in Brabant.

Ga nu aan de slag met een voedselbos!

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!