Waarop letten bij festivals

Blog | Thema:

oktober 12, 2020

Juridische tips: waarop letten bij festivals

Een festival, buitenconcert of evenement zijn ontzettend gezellig. Helaas kunnen die evenementen ook hinder of overlast opleveren voor bewoners én de natuur. De gevolgen blijven lang niet altijd beperkt tot de directe omgeving. Soms zorgen festivals tot op grote afstand voor overlast en verstoring van de natuur, ook in het broedseizoen.

Dit zijn de meest gestelde vragen en antwoorden over (overlast van) festivals.

 • Wat is het mogelijk effect van evenementen op de natuur?

  Veel festivals zeggen volop in te zetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door alleen biologisch voedsel te verkopen en niet te werken met energieverslindende aggregaten en dergelijke. Dat is positief.

  Maar gek genoeg is de keuze voor de locatie soms erg onzorgvuldig. Zo moest een festival in Hooge Mierde in 2017 worden afgeblazen na bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties: het festival zou plaatsvinden op een locatie nabij natuur- en stiltegebieden en bovendien midden in het broedseizoen.

 • Binnenkort wordt er een evenement georganiseerd en er is een evenementenvergunning verstrekt, wat kan ik nog doen?

  Te vaak ook denken organisatoren én gemeenten dat een ‘eenvoudige’ evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voldoende is. Ze staan er niet bij stil dat ze ook naar andere zaken moeten kijken. Vragen die beantwoord moeten worden zijn:

  • Past het evenement in het bestemmingsplan?
  • Hoeveel ruimte bieden de geluidsnormen?
  • Is een omgevingsvergunning nodig of past het evenement in de geldende omgevingsvergunning?
  • Is rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming en de regels in die wet over flora en fauna?
  • Hoe zijn de effecten op broedvogels ondervangen?

  Wanneer het onderzoek op deze punten ontbreekt, onvoldoende is of niet actueel is, kan je de komst van het evenement nog in een vrij laat stadium tegenhouden bij de rechter.  Doe daarom als organisator je huiswerk en organiseer geen evenement op kwetsbare plekken!

 • Hoeveel geluidsoverlast mag een evenement veroorzaken?

  Gemeenten zijn soms onzorgvuldig in de wijze waarop ze omgaan met geluidsoverlast van evenementen. Dat je van een festival of buitenconcert wat meer geluid kunt verwachten én moet accepteren, begrijpt iedereen. Uitgangspunt is wel dat het gaat om kortdurende en incidentele evenementen, en de gemeente moet goed motiveren welke overschrijding van het gebruikelijke geluidsniveau toelaatbaar is.

  Vanouds wordt overdag 70 à 75 dB(A) op de gevel als maximaal toelaatbaar geluidsniveau geacht. In de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 7.00 uur) wordt 65 dB(A) à 70 dB(A) als toelaatbaar geacht. Wanneer deze geluidsniveaus worden overschreden is er volgens de huidige inzichten sprake van ‘onduldbare hinder’, die niet toegelaten kan worden.

  De geldende normen zijn vastgelegd in een uit 1996 daterende Nota, die vanouds ook door de bestuursrechter als uitgangspunt wordt gehanteerd. Wij raden omwonenden dan ook om bij de gemeenten aan te dringen op een goede motivering van de geluidsniveaus die zij voor een evenement toestaan. En natuurlijk ook op een goede handhaving van de verleende vergunningen.

 • Moet er ook rekening worden gehouden met basdreunen?

  Ja, gemeenten moeten ook rekening houden met zware bonkende bastonen. In de praktijk veroorzaken zorgen deze basdreunen voor veel overlast en klachten.

  Het is dus belangrijk dat er in de vergunning ook rekening wordt gehouden met de effecten van lage bastonen. Dat kan door naast de gebruikelijke voorschriften in dB(A) ook voorschriften op te nemen in zogenaamde dB(C). Steeds meer gemeenten doen dat, waarbij het gebruikelijk is het om voor bastonen 15 dB meer toe te laten.

  Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het komt er dan op neer dat een vergunning bepaalt dat het geluidniveau aan de gevel van de woning niet hoger mag zijn dan bijvoorbeeld 70 dB(A) of 85 dB(C). Let er dus op dat de gemeente bij de vergunningverlening rekening houdt met deze bastonen en dit uitdrukt in dB(C)!

 • Op welke manier moet de gemeente geluidsoverlast meten?

  Sommige gemeenten nemen op zich redelijke geluidsnormen op in de vergunning (bijvoorbeeld een norm van 70 dB(A) op de gevel), maar laten vervolgens pas honderden meters verderop het geluid meten. Ze ‘vergeten’ dat die normen bedoeld zijn voor de dichtstbijzijnde gevel (tot maximaal 50 meter). Wanneer pas op honderden meters afstand gemeten wordt, kan dat nog steeds grote geluidsoverlast veroorzaken. Som wel tot vele kilometers verderop, zeker wanneer de windrichting ongunstig is.

  Wij raden aan om goed te letten op de afstand waarop het geluid gemeten wordt. Wij zien soms vergunningen, waarbij de gevels in de directe omgeving niet mee hoeven te tellen. Ook worden direct-omwonenden soms overgehaald om ermee akkoord te gaan dat bij hun gevel niet gemeten hoeft te worden. Gevolg is dan vaak dat de geluidsknop ongestraft opengedraaid mag worden, zonder dat er sprake is van overtreding van de vergunningsvoorschriften.

 • Ik ervaar (geluids)overlast van een evenement, wat kan ik doen?

  Je kan een klacht indienen via de MilieuKlachtenCentrale van de Brabantse omgevingsdiensten. Een spoedeisende klacht meld je via 073-681 2821. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Niet-spoedeisende klachten kan je melden via deze link.

  Let op, een digitale klacht wordt binnen kantoortijden afgehandeld.

 

MEER JURIDISCHE TIPS

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!