Opbrengsten van windparken ingezet voor natuurontwikkeling in Limburg

Blog | Thema: Duurzame energie

april 5, 2022

Opbrengsten van windparken ingezet voor natuurontwikkeling in Limburg

De Limburgse energiecoöperatie Zuidenwind gebruikt een deel van de opbrengsten van hun windparken voor natuurontwikkeling. Maak van windparken kleine natuurgebiedjes, zegt Thea Jedeloo. Zij is coördinator groen bij de energiecoöperatie en vertelt trots over hun project.

Steeds vaker vloeien de opbrengsten uit windprojecten terug naar de omgeving via een omgevingsfonds. Het geld uit dat fonds kan weer worden ingezet voor het stimuleren en financieren van lokale duurzaamheidsinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een elektrische deelauto of buurtbus, de aanleg van speeltuinen of het creëren van natuurontwikkeling.

Groengroep van energiecoöperatie Zuidenwind

In Limburg zet coöperatie Zuidenwind in op natuurontwikkeling. Met de aanleg van een eetbaar landschap hoopt de energiecoöperatie een flinke impuls te geven aan herstel van biodiversiteit in het gebied.  

Thea Jedeloo is vrijwillig ‘coördinator groen’ bij coöperatie Zuidenwind. Met haar hoveniersachtergrond maakt Thea ontwerpen voor het groen rondom de coöperatieve windmolens. Specifiek voor windpark De Heibloem is er een ‘groengroep’ opgericht, een samenwerking van 10 leden van de coöperatie. Deze vrijwilligers zijn echte natuurliefhebbers met groene handjes.  

Samen zorgen de vrijwilligers voor het ontwerp van de plannen, de aanleg en het onderhoud van het groen rondom de molens.   

Eetbaar landschap rond windpark De Heibloem

Voor de twee windmolens ‘De Heibloem’ was Thea betrokken bij het ontwerp van een eetbaar landschap. In totaal is er bij de molens 10.000 m2 bos en struweel geplant. Goed voor vogels, patrijzen en kleine zoogdieren. Al verwacht Thea niet dat die vogels last gaan hebben van de draaiende wieken, doordat de meeste vogels lager vliegen dan 50 meter. 

Het groen is openbaar (op de bessenhaag naar de terpen van de windmolen na) en er staat een informatiebord en een picknicktafel. Daarbij is het meer dan alleen appels en peren plukken. Thea: “Het is ingericht om het gesprek aan te gaan met de omgeving over de opbrengsten van de windmolens en hoe dat terugvloeit naar de lokale omgeving.”

De molens leveren sinds 2020 samen zo’n 20 tot 25 miljoen kWh per jaar aan duurzame energie. Dat is goed voor zo’n 8 duizend huishoudens én dragen nu dus ook bij aan natuurontwikkeling.

Bevordering biodiversiteit

Rondom de molens van De Heibloem liggen momenteel veel maisakkers, weilanden en velden met graszoden. Deze vormen van grondgebruik zijn soortenarm, het groen om het windpark geeft dan ook een belangrijke impuls aan de biodiversiteit in het gebied.

In 2021 is er begonnen met de aanplant van inheemse planten: hoogstam notenbomen (zoals walnoot, kastanje en pecannoot), laagstam fruitbomen (zoals peer, pruim en appel), verschillende soorten bessenstruiken en een meerjarig bijen- en vlindermengsel. Ook zijn er insectenhotels, nestkastjes en een bijenhotel geplaatst.

Lokale partijen betrekken

Naast windpark De Heibloem heeft coöperatie Zuidenwind nog drie andere windmolens waar aandacht is voor natuur. Bij windmolen De Coöperwiek in het Limburgse kerkdorpje Neer komt een lange haag van vruchtdragende struiken van 260 meter. Thea: “We vinden het belangrijk dat lokale partijen betrokken zijn bij het inrichten, planten en onderhouden van het gebied rondom een windmolen.”  

Tijdens de plantdag bij windpark Ospeldijk hebben kinderen van Jong Nederland samen met de gemeente 1.500 struiken geplant, zoals duindoorn en kruisbessen. “We zijn nu alleen nog op zoek naar vrijwilligers voor een groene groep in Ospeldijk”, zegt Thea.  

De combinatie van een eetbaar park en windpark is niet ongewoon, zo is ook coöperatie BetuweWind bezig om een natuurinclusief windpark te realiseren. Daar worden de opbrengsten uit de windmolenprojecten Avri en Deil gebruikt om een voedselbos van 11 hectare te realiseren aan de Tielerweg in Geldermalen.  

De BMF is voorstander van een natuurinclusieve energietransitie en het voorbeeld uit dit artikel laat zien dat er mogelijkheden zijn bij windparken. Wel pleit de BMF voor goede monitoring van biodiversiteit en het mogelijk aanpassen van maatregelen om flora en fauna schade te voorkomen. Lees ook onze publicatie over vogels en vleermuizen in de energietransitie.

Word actief als energieboswachter

Ook benieuwd of een zon- en windproject kan bijdragen aan natuurontwikkeling bij jou in de buurt? Meld je dan nu aan voor onze verdiepende training tot Energieboswachter.

TRAINING ENERGIEBOSWACHTER

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!