Toolbox: Help jouw gemeente kiezen voor een groene leefomgeving

Blog | Thema: Algemeen

december 7, 2021

Toolbox | Help jouw gemeente kiezen voor een groene leefomgeving

Geef jouw gemeente een impuls om deze gezonder, groener en duurzamer te maken. De nieuwe Omgevingswet en omgevingsvisies bieden hiervoor volop kansen.

Alle gemeenten moeten een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. Dit zijn de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen, visies en beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente voor de lange termijn, zo’n 20-30 jaar. Het is een strategisch stuk waarin beleidskeuzes beschreven staan die gericht zijn op de hele fysieke leefomgeving.

Het mooie is, je kan hier een bijdrage aan leveren. Sterker nog: gemeenten móeten inwoners om inbreng vragen.

Spreek je wensen uit en help mee

De ambities en regels rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen met de nieuwe Omgevinswet. Dat brengt kansen en bedreigingen voor natuur en milieu met zich mee. Zo zijn er geen verplichte omgevingsvergunningen meer bij bouwactiviteiten en is er minder tijd om kapvergunningen op te schorten.

De Natuur en Milieufederaties hebben samen met Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. Het onderzoeksrapport Roeien met nieuwe riemen Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). is recent gepubliceerd en biedt volop tips en handelingsperspectieven.

Vraag je gemeente bijvoorbeeld:

 • Bestaande landschapselementen te beschermen en te herstellen
 • Natuurinclusief en duurzaam bouwen tot norm te maken
 • Te investeren in groene energie, zoals meer zonnepanelen op daken
 • Te streven naar CO2-reductie en naar klimaatneutraliteit in 2050

Samen voor onze leefomgeving

Het belang van een gezonde leefomgeving en natuur kan je ook tijdens meepraat-sessies, -momenten en bijeenkomsten op de agenda zetten. Zo werk je actief aan het vergroenen en verduurzamen van jouw omgeving. Om je hierbij te helpen is de website Voor de website hebben Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties (waaronder de Brabantse Milieufederatie), SoortenNL en IPC Groene Ruimte de handen ineen geslagen. samenvooronzeleefomgeving.nl gelanceerd.

De website zit boordevol met informatie, tips en tools. Zo vind je er Wegwijzers en Voorbeeldbrieven voor de thema’s natuur, landschap, natuurinclusief bouwen, CO2 & energie(beperking), en natuurinclusieve landbouw.

Op de website lees je ook inspirerende verhalen over vrijwilligers die al ervaring hebben met het inbrengen van hun groene en duurzame wensen en ideeën bij de omgevingsvisie procedure van hun gemeente. Wat zijn hun tips? En welke valkuilen moet je vermijden?

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!