Aanbieden petitie Geen Stank en Meer Natuur (Dongen)

Aanbieden petitie Geen Stank en Meer Natuur (Dongen)

12 mei 2022 - 12 mei 2022
18:30 - 23:00

  • Organisatie: Natuur- en Milieuverenigingen ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ en ‘de Milieu-vereniging Oosterhout’

De petitie ‘Geen Stank en meer Natuur’ van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is ondertekend door 900 bezorgde Dongenaren die vrezen voor stank en het verloren gaan van hun leefomgeving en de natuur tussen Dongen en Oosterhout en de Duiventoren. Op donderdag 12 mei zal de petitie worden aangeboden aan bestuurders van de gemeenten Oosterhout en Dongen en de Provincie. Dat zal gebeuren via een een demonstratieve fietstocht van Dongen naar Oosterhout. Ondertekenaars van de petitie en sport- en natuurorganisaties worden opgeroepen aanwezig te zijn en of mee te fietsen.

TEKEN PETITIE

Het voorlopige programma is als volgt. De start van de fietstocht is op 12 mei om 18.30 uur bij het gemeentehuis van Dongen. Daar wordt de petitie aangeboden aan de Dongense politiek. Daarna wordt er gefietst naar het ‘benkske’ bij de Dongense Baan tegenover de geplande uitbreiding. Hier vindt om 19.00 uur een demonstratieve bijeenkomst plaats. Er wordt op ludieke manier zichtbaar gemaakt wat de hoogte van 30 meter van de schoorsteen en de gebouwen van deze industriële uitbreiding betekenen, en wat de gevolgen voor onze leefomgeving en de natuur van de Duiventoren zullen zijn. Ook hiervoor zijn vertegenwoordigers van politieke partijen uit beide gemeenten en provincie uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Vervolgens wordt er naar Oosterhout gefietst. Daar krijgt de gemeenteraad van Oosterhout de petitie overhandigd. Oosterhout beslist deze zomer over de particuliere uitbreiding van industrieterrein de Vijf Eiken. De Raad wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met de uitbreiding van Rodenburg met deze zware industrie (categorie 4.3) met onder andere een larvenfabriek.

Zoals bekend dienden de Natuur- en Milieuverenigingen ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ en ‘de Milieuvereniging Oosterhout’ eerder al een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan Rodenburg dat tot 29 december 2021 ter visie lag.

Oproep

Ondertekenaars van de petitie, inwoners van Dongen en Oosterhout en natuur- en sportorganisaties die mee willen fietsen kunnen zich aanmelden via info@spaardeduiventorenenhetblik.nl of via 06 24773824. Inwoners uit de wijken West 1 en 2 die de petitie ondertekend hebben, krijgen nog een uitnodiging in de bus.

Terug naar agenda

Aanbieden petitie Geen Stank en Meer Natuur (Dongen)

Dongen, Hoge Ham, Dongen, Netherlands