Bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’ (Biezenmortel) – AFGELAST

Bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’ (Biezenmortel) - AFGELAST

31 maart 2020
15:00 - 17:00

  • Organisatie: Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Noord-Brabant

De bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’, die voor 31 maart zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatoren (Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant) geven daarmee gevolg aan de oproep van het kabinet, om alle bijeenkomsten waar meer dan 100 deelnemers worden verwacht, af te gelasten. De bijeenkomst vindt nu op een later moment plaats.

Groen Ontwikkelfonds Brabant en Provincie Noord-Brabant organiseren op dinsdagmiddag 31 maart de bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’. De bijeenkomst vindt plaats in Landhuis De Beukenhof in Biezenmortel, ontvangst om 14:30u. Deelname is interessant voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte.

Op het programma staan onder meer:
* Een presentatie van Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand. Hij houdt zich al bijna 20 jaar bezig met kringlooplandbouw. Verhoeven laat zien hoe het pachtbeleid kan bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen, bijvoorbeeld rondom bodem, water en klimaat. Boerenverstand heeft dit recent uitgewerkt voor de pachters van Brabant Water.
* Voorbeelden uit de praktijk, toegelicht door vertegenwoordigers van Brabant Water, gemeente Vught en provincie Noord-Brabant;
* Ondertekening van het ambitiestatement door een aantal partijen die zich daar bij hebben aangesloten;
* Afsluiting van de bijeenkomst door gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Om 17:00u is er een netwerkborrel.

Aanmelden kan door een mail met uw naam en de organisatie die u vertegenwoordigt te sturen naar info@duurzamegronduitgifte.nl.

Terug naar agenda

Bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’ (Biezenmortel) – AFGELAST

Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel, Netherlands