Dagvlinders in de Peel (Asten)

Dagvlinders in de Peel (Asten)

27 februari 2020
20:00 - 22:00

  • Organisatie: IVN Asten-Someren
  • Kosten: entree gratis, koffie en thee 1 euro

De laatste donderdag van de maand is het weer tijd voor een gratis te bezoeken open avond in het IVN-gebouw. Ditmaal over (dag)vlinders in de Peel. De Groote Peel staat bekend als vlinderrijk gebied, het spiegeldikkopje komt alleen nog in de Peelregio in Nederland voor.

De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 18 uitgestorven, terwijl 30 van de overgebleven soorten op de Rode Lijst staan. Wat betekent dit voor Oost-Brabant en hoe staat de vlinderfauna ervoor?
Tijdens deze open avond zal aan de orde komen hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben, welke vlinders er in de buurt en elders in Europa rondvliegen.

Jaap Halma en Ad Brouwers hebben tot nu toe, in drie jaar, 26 soorten dagvlinders gespot in de route aan de Kokmeeuwenweg. Wat hen opviel is de grote fluctuaties van verschillende soorten. Waarschijnlijk heeft dit niet alleen te maken met klimaatsverandering, maar zeker ook met de werkzaamheden en beheer in dit deel van de Astensche Peel. Door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor vlinders, zullen veel andere planten en dieren profiteren.

Terug naar agenda

Dagvlinders in de Peel (Asten)

Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten, Netherlands