Evaluatie bijeenkomst Buurtbomen Kansenkaart (Tilburg)

Evaluatie bijeenkomst Buurtbomen Kansenkaart (Tilburg)

23 maart 2023 - 23 maart 2023
15:00 - 17:00

Het project Buurtbomen Kansenkaart is een burgerinitiatief om substantieel meer bomen en struiken te planten in het openbaar gebied van de gemeente Tilburg.

Op 19 januari 2023 is de pilot in twee wijken van start gegaan: Korvel en Oud Noord. Deze vergroening vanuit een actieve betrokkenheid van bewoners is urgenter dan ooit, voor de leefomgeving, voor het voorkomen van hittestress en voor de zorg voor meer biodiversiteit in nu nog vaak versteende gebieden van de stad.

Kom naar de evaluatiebijeenkomst van deze pilot op 23 maart (inloop vanaf 14.30, nazit tot 18 uur) in buurthuis Zuiderkwartier. Graag aanmelden via lucy.bathgate@gmail.com.

De toegang is gratis, een drankje tijdens nazit is voor eigen rekening.

Terug naar agenda

Evaluatie bijeenkomst Buurtbomen Kansenkaart (Tilburg)

Wassenaerlaan 38, Tilburg, Netherlands