Excursie Voorjaarsbloeiers in De Brand (Biezenmortel)

Excursie Voorjaarsbloeiers in De Brand (Biezenmortel)

3 april 2022 - 3 april 2022
14:00 - 16:00

  • Organisatie: IVN Oisterwijk e.o.

Op 3 april organiseert IVN Oisterwijk een excursie met als thema ‘Voorjaarsbloeiers in De Brand’.

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn. Na enkele zonnige, wat warmere dagen duiken de voorjaarsbloeiers in grote getale op. Het gele speenkruid en de witte bosanemoon staan al volop in bloei. Het zijn de eerste lentebodes.

Deze voorjaarsbloeiers zijn het thema van de excursie door het meest oostelijke deel van De Brand, de Hoornmankentiend. Dit oude broekbos is door de gidsen uitgekozen om een avontuurlijke wandeling uit te zetten. In het drassige gebied aan de Roomleij bloeien nu al allerlei voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon en pinksterbloem. Maar ook waterviolier en slanke sleutelbloem zijn soorten die we misschien ontdekken.

Ongetwijfeld kan er ook genoten worden van de vele vogels in het gebied die nu druk bezig zijn een partner te zoeken. Ook bomen zoals fladderiep, haagbeuk en linde zijn de moeite van het bekijken waard. Mooi van vorm, ieder op hun eigen manier.

De gidsen zullen tijdens deze excursie veel kunnen vertellen over dit prachtige natuurgebied. Trek wel waterdichte schoenen aan want het kan dus drassig zijn! Vertrek vanaf Café Het Gommelen in Biezenmortel.

Terug naar agenda

Excursie Voorjaarsbloeiers in De Brand (Biezenmortel)

Biezenmortelsestraat 1, 5074 PD Biezenmortel, Netherlands