Inloopbijeenkomst ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden (Westerhoven)

Inloopbijeenkomst ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden (Westerhoven)

13 februari 2020
15:00 - 21:00

Op donderdag 13 februari wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden. De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. Eén van de doelen is de ooit recht getrokken Keersop weer natuurlijker te maken, zodat de stroomsnelheid op stukken toeneemt wat goed is voor bijvoorbeeld de beekprik. Op enkele kleine trajecten is dat in het verleden al gebeurd. Een ander doel is het herstel van verdroogde natuur langs de Keersop en de Beekloop. Daarnaast gaat Waterschap De Dommel aan de slag met de integrale GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) waarbij samen met de landbouw gekeken wordt naar verbeteringen in de waterhuishouding.

Belangstellenden zijn van harte welkom om vrij binnen te lopen in het “Informatiecentrum N69” tussen 15.00 en 21.00 uur. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken informatie aangeboden, namelijk vanuit water, natuur, landschap & recreatie en een doorkijk naar de gehele Keersop. Verder wordt getoond welke veranderingen de inrichtingsmaatregelen met zich mee brengen. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over de aanleg van de nieuwe N69. Er zijn medewerkers van de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant, aannemer Boskalis en het waterschap aanwezig.

Terug naar agenda

Inloopbijeenkomst ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden (Westerhoven)

Braambos 5, 5563 AB Westerhoven, Netherlands