Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Heesch)

Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Heesch)

29 november 2023 - 29 november 2023
20:00 - 22:00

  • Organisatie: IVN Bernheze
  • Kosten: gratis

Op 29 november wordt een lezing verzorgd door de boomspecialist Henry Kuppen. Hij laat de gevolgen van de klimaatverandering op bomen zien.

We kunnen dit zelf ook waar nemen en vaak herkennen in onze eigen omgeving. Wat zijn de oorzaken en effecten? Door hier inzicht in te krijgen kunnen we aan de aan afnemende kwaliteit van bomen te werken.
Hoe geven we inhoud aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en het nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

De lezing is gratis, een vrijwillige bijdrage voor IVN Bernheze wordt op prijs gesteld

Terug naar agenda

Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Heesch)

KBO Heesch, De Misse 4, 5384 BZ Heesch, Netherlands