Kennissessie Natuurinclusief Bouwen (Den Bosch)

Kennissessie Natuurinclusief Bouwen (Den Bosch)

5 oktober 2021 - 5 oktober 2021
13:00 - 17:30

  • Organisatie: Vogelbescherming Nederland e.a.

Door natuurinclusief te bouwen en ontwerpen werken we samen aan gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving vormen. Investeer in groene kwaliteit en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

Ook in woonwijk Haverleij in ‘s-Hertogenbosch bestaat de ambitie om zoveel mogelijk natuurinclusief te bouwen. Het is een uniek en gedurfd woonconcept waar wonen en natuur hand in hand gaan. Met 10% compacte bebouwing is er veel ruimte voor natuur in Haverleij.

Via deze kennissessie wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om natuur te integreren in bouwprojecten en wordt u geholpen om daarmee aan de slag te gaan.

Meer weten over natuurinclusief bouwen? Geef je dan op voor de kennissessie ‘Natuurinclusief bouwen’, over gerichte oplossingen aan of rondom gebouwen, en laat je inspireren!

Programma:

  • Welkom & introductie: natuurinclusief als nieuwe norm en ontwikkelhistorie Haverleij
  • Aan de slag met de Toolbox natuurinclusief bouwen (Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging)
  • Beleidsplan Groen en klimaatbestendig ’s Hertogenbosch / Gemeentelijke groennorm – van beleid richting uitvoering
  • Hoe verder met natuurinclusiviteit en de toekomst van bouwen & mogelijkheid tot vragen
  • Rondleiding door Haverleij | Rien van der Steen, Stadsvogeladviseur Vogelbescherming Nederland
  • Afsluiting & borrel

Deze kennissessie wordt je aangeboden door BPD bouwfonds gebiedsontwikkeling, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Terug naar agenda

Kennissessie Natuurinclusief Bouwen (Den Bosch)

Leunweg 40, 5221 BC 's-Hertogenbosch, Netherlands