Land van Boschwandeling Aarle (Best) – AFGELAST

Land van Boschwandeling Aarle (Best) - AFGELAST

15 maart 2020
13:30 - 16:00

  • Organisatie: IVN Best
  • Kosten: € 2,50 voor niet-leden IVN

Deze wandeling gaat niet door i.v.m. de algemene maatregelen rond het Corona-virus.

Deze wandeling gaat door en rondom Aarle. Aarle is een buurtschap, gelegen tussen Best en Oirschot en is een van de akkerdorpen van Best, die rond 800 na Chr. ontstonden aan de voet van een dekzandrug, begroeid met heide. In het noorden lagen natte moerasbossen. Rondom de bebouwing lagen de bolle akkertjes, bemest met de schapen uitwerpselen en heideplaggen afkomstig van de heide.

Tot 1900 was het landschap kleinschalig en gevuld met hagen en houtwallen. Kleine perceeltjes hooiland en weidegrond en verder naar het noorden broekland en nat bosland. Met de ontwikkeling van moderne landbouw- en veeteeltmethoden en door de invloed van de ruilverkaveling is er van dit kleinschalig landschap niet veel meer over.

Onder leiding van de twee IVN-gidsen kunt u zien en ervaren hoe het land er nu uitziet. Er wordt geprobeerd te ontdekken wat er nog terug te vinden is van de oude manier van bewoning. Ook wordt gekeken naar het nieuwe landschap; wat heeft dit ons nog te bieden aan natuur en wat zou er gedaan kunnen worden om de biodiversiteit hier te vergroten.

Bij nat weer is het raadzaam laarzen te dragen.

Terug naar agenda

Land van Boschwandeling Aarle (Best) – AFGELAST

Hagelaarweg 21, 5684 NW Best, Netherlands