GEANNULEERD / Lezing “Botten uit beekdalen: prehistorische fauna van Brabant” (Helmond)

GEANNULEERD / Lezing “Botten uit beekdalen: prehistorische fauna van Brabant” (Helmond)

20 januari 2022 - 20 januari 2022
20:00 - 22:00

  • Organisatie: IVN Helmond

*GEANNULEERD OP 20 JANUARI; DOORGESCHOVEN NAAR 13 OKTOBER 2022*

Lezing door Theo de Jong, gemeentelijk archeoloog Helmond en Eindhoven

De afgelopen eeuw is de bodem rond de beekdalen in oostelijk Brabant regelmatig doorwoeld. Beeklopen werden ‘genormaliseerd’, verontreinigd slib werd gesaneerd uit de beekbodems en recentelijk zijn in de beekdalen poelen en meanders (opnieuw) uitgegraven.

Op verschillende plaatsen zijn tijdens deze werkzaamheden rond de rivieren Aa en Dommel botresten gevonden van dieren die hier ooit leefden. De resten zijn onder andere van oerrund, edelhert, eland, wild zwijn en bever. Tot de bijzondere stukken behoren bijvoorbeeld de bijna 5000 jaar oude resten van een oerrund en een edelhert van ruim 9600 jaar geleden.

Wat is nu de betekenis van deze vondsten voor de geschiedenis van de streek? Op welke manier vertellen ze over ontwikkelingen van het landschap? En hoe is de relatie met de eerste bewoners die in onze omgeving leefden?
De afgelopen jaren zijn de beekdalvondsten bestudeerd en is de ouderdom daarvan vastgesteld. De vondsten en de bodem waarin ze zijn aangetroffen geven inzicht in het landschap en de fauna gedurende diverse perioden in de prehistorie. Sommige vondsten wijzen zelfs direct naar menselijke invloed of tussenkomst.

Theo de Jong is vanaf zijn jonge jaren geboeid door het landschap en de relatie tussen mens en dier in het verleden. Hij studeerde biologie en archeologie en specialiseerde zich in archeologische dierenresten. Vanaf 2000 is hij als archeoloog in dienst van de gemeenten Eindhoven en Helmond.

Terug naar agenda

GEANNULEERD / Lezing “Botten uit beekdalen: prehistorische fauna van Brabant” (Helmond)

IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Helmond, Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond, Netherlands