Lezing: Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Sint Anthonis)

Lezing: Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Sint Anthonis)

15 januari 2020
20:00 - 22:00

De gezamenlijke IVN-afdelingen De Maasvallei, De Groene Overlaat en Maas en Niers organiseren deze lezing door boomspecialist Henry Kuppen. Hij laat beeldend de gevolgen van klimaatverandering op bomen zien die een ieder waar kan nemen en vaak herkent van bomen in zijn eigen omgeving.

Vanwege klimaatverandering ontstaan steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het wordt een uitdaging om water in de stedelijke omgeving te houden om de momenten van droogte op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de laatste jaren veel nieuwe boomziekten en aantastingen geïntroduceerd zodat er bijna geen weerbare boomsoort meer over lijkt te blijven. De manier waarop we hiermee omgaan lijkt fundamenteel onvoldoende. Door de oorzaken en effecten inzichtelijk te krijgen en daarmee aan de basis van het probleem van afnemende kwaliteit van bomen te werken zal in de loop van de jaren een meer toekomstbestendig bomenbestand ontstaan. De uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

Henry Kuppen is senior adviseur en directeur van boomonderzoek en adviesbureau Terra Nostra. Dit bureau houdt zich bezig met vraagstukken rondom bomen in de openbare ruimte. Hij is regelmatig in het nieuws als deskundige rondom de eikenprocessierups en wordt nationaal en internationaal ingehuurd om overheden en instanties van advies te voorzien en spreekt wereldwijd op congressen en seminars met passie over bomen.

Consumpties zijn voor eigen rekening, entree is gratis of een vrijwillige bijdrage voor het IVN. Je kunt je aanmelden bij Angeline Aben, tel. 0485-383207 of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com

Terug naar agenda

Lezing: Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen (Sint Anthonis)

Bosweg 40, Sint Anthonis, Netherlands