Lezing: Water en klimaat (Asten)

Lezing: Water en klimaat (Asten)

31 oktober 2019
20:00 - 22:00

In 2018 werden we geconfronteerd met het feit dat ook Nederland waterschaarste kan hebben. De zomer was langdurig gortdroog. In 2019 werd dit, mede door de lage grondwaterstand, in mindere mate nog eens over gedaan.

Klimaatverandering betekent niet alleen temperatuurstijging maar ook veranderingen in neerslaghoeveelheid en -verdeling. Eerst wordt gekeken naar (neerslag)water vanuit de weerkunde. Hoe ontstaat neerslag. Verdamping en afstroming van water, alsmede het gedrag van water in de bodem horen daarbij. Wat betekent klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water: wereldwijd en Nederland? Krijgen wij meer of minder neerslag? Krijgen we steeds meer te maken met extremen: droogtes, stortbuien? Tenslotte wordt klimaatverandering geplaatst in het bredere kader van duurzaamheid.

De lezing zal worden verzorgd door Ad Havermans.

Terug naar agenda

Lezing: Water en klimaat (Asten)

Stg. Beh. Verenigingsgebouwen IVN Afdeling Asten-Someren, Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten, Netherlands