Masterclass voor bewonersinitiatieven die beter met hun gemeente willen samenwerken

Masterclass voor bewonersinitiatieven die beter met hun gemeente willen samenwerken

20 mei 2021 - 20 mei 2021
20:00 - 21:00

  • Organisatie: HIER Opgewekt, De participatiecoalitie

Veel bewonersinitiatieven die serieus aan de slag willen met duurzame warmte lopen er tegenaan dat ze moeilijk ‘binnenkomen’ bij hun gemeente. Ze moeten wachten tot de Transitievisie Warmte af is of worden niet serieus genomen. Tegelijk zien ook steeds meer gemeenten hoe onmisbaar zulke initiatieven zijn om de warmtetransitie in de praktijk uitvoerbaar te maken.

Wat deden de initiatieven die hun gemeente wél wisten te overtuigen? De Participatiecoalitie begeleidt inmiddels bijna 200 bewonersinitiatieven om ze beter samen te laten werken met hun gemeente. In deze masterclass delen we lessen uit de praktijk. We gaan daarbij specifiek in op hoe je als initiatief stappen zet om als volwaardig partner bij je gemeente aan tafel te komen.

In deze bijeenkomst:

  • Samen hordes herkennen: wat kom jij in jouw praktijk tegen?
  • Voorbeelden van hoe hordes door anderen genomen zijn. Er wordt daarbij gekeken naar verschillende contexten, zoals:
    • De gemeente dendert de wijk in, maar bewoners hebben een ander proces voor ogen.
    • De bewoners willen zelf, maar de gemeente wil geen ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld uit angst voor een gebrek aan representativiteit of omdat de Transitievisie Warmte nog niet klaar is.
    • Bewoners zijn al in gesprek met de gemeente maar komen niet tot goede samenwerking. Bijvoorbeeld omdat de focus in het project te vroeg naar de techniek gaat en niet naar het proces, of omdat er geen persoonlijk ‘klik’ is.
  • Aandacht voor de opgave van gemeenten en hoe deze georganiseerd zijn. Met wie moet je praten, en wat moet je weten?

De Participatiecoalitie is een samenwerking tussen HIER, Energie Samen, LSA bewoners, Buurkracht, en de Natuur en Milieufederaties. 

Terug naar agenda

Masterclass voor bewonersinitiatieven die beter met hun gemeente willen samenwerken

Spoorlaan 434, Tilburg, Netherlands