Milieucafé Tilburg: BMF-directeur Femke Dingemans, Tilburg van het aardgas af en Wijkevoort

Milieucafé Tilburg: BMF-directeur Femke Dingemans, Tilburg van het aardgas af en Wijkevoort

26 september 2019
19:30 - 22:30

Donderdag 26 september gaat het Milieucafé onder andere over de energietransitie. Eerder kwamen in Paradox verschillende technieken aan bod die er zijn om van het aardgas af te komen. Nu vertelt wethouder Oscar Dusschooten hoe hij Tilburg verder wil brengen op weg naar duurzame warmte. Hij krijgt gezelschap van Maya van der Steenhoven. Zij is directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en heeft veel ervaring met het betrekken van burgers en bedrijven bij deze ingewikkelde opgave.

Daarnaast opnieuw aandacht voor bedrijventerrein Wijkevoort. Vorige keer bleken bewoners van het gebied en in De Reeshof niet overtuigd van dit nieuwe project. Toch wordt er al 25 jaar over gesproken. In 2016 stemde de gemeenteraad in met het concept. Esther Kruit presenteert nu het nieuwe landschapsplan. Wethouder Berend de Vries wordt bevraagd over de achtergronden en de stand van zaken. Hij beantwoordt ook vragen van het publiek.

Verder kreeg de Brabantse Milieufederatie tijdens de vakantie een nieuwe directeur: Femke Dingemans uit Moergestel. Ze was vier jaar lid van Provinciale Staten voor D66 en ook actief bij de Dierenbescherming. Nu leidt ze de BMF. Een korte kennismaking.

De muziek is afkomstig van Flemming. Deze 23 jarige singer-songwriter met een brandende passie voor muziek, is geïnspireerd door artiesten als Ed Sheeran en James Bay. Flemming studeert aan de Rockacademie en beschikt over behoorlijke podiumervaring.

De afsluiting is in handen van het Environmental Lounge Cafe. Frans van der Meer en Jeroen de Leijer grossieren verdienstelijk in absurdisme, al wordt het steeds lastiger om de politieke werkelijkheid te overtreffen.

Paradox, 20:30 uur; zaal open 19:30 uur

Er wordt nog druk gesleuteld aan het programma en onderwerpen zijn dan ook onder voorbehoud.

Terug naar agenda

Milieucafé Tilburg: BMF-directeur Femke Dingemans, Tilburg van het aardgas af en Wijkevoort

paradox Tilburg, Telegraafstraat 62, 5038 BM Tilburg, Netherlands