Natuur- en klimaatwandeling Het Merkske (Castelré)

Natuur- en klimaatwandeling Het Merkske (Castelré)

29 september 2019
09:00 - 12:00

Het Merkske is een bijzondere beek: het volgt nog altijd zijn oorspronkelijke, natuurlijke kronkelloop. Het is waarschijnlijk de enige beek in Brabant, die vrijwel nergens verbreed en rechtgetrokken is. Het Merkske vormt over een lengte van 10 km de grens tussen Nederland en België.

In het beekdal liggen natte hooilanden, vochtige en droge weiden, broekbossen en moerassen. Hoewel er, zoals overal, ook hier veel verloren is gegaan, hebben vooral de moerassen en hooilanden nog altijd een rijke vegetatie, met name op plaatsen waar voedselarm kwelwater aan de oppervlakte komt. Ook de vogelstand mag nog altijd bijzonder worden genoemd. Het Merkskedal is op veel plaatsen een “tijdloos”, weelderig groen landschap, met riet- en schraallanden, bloemrijke hooilanden, houtwallen en houtsingels met o.a. knotwilgen.

Deze waardevolle natuurgebieden in het stroomgebied van het Merkske zijn grensoverschrijdend. Ook de problemen over water- en bodemvervuiling, door ongewenste ontwikkelingen als de vestiging van megastallen voor varkens en kippen zijn grensoverschrijdend. Een aantal natuurverenigingen en natuurorganisaties in België en Nederland willen deze problemen duidelijk onder de aandacht brengen.

Vlaamse en Nederlandse instanties in de hele regio werken steeds aan verder herstel van natuurwaarden, verbetering van de omstandigheden en verbetering van de waterkwaliteit. Daarom wordt deze gezamenlijke Natuur- en Klimaatwandeling  gehouden.

Vroege start om 9.00 uur, zodat de ‘zeisgroep’ in de Halse Beemden aan het werk kan worden zien.

Het beekdal bij het Merkske is gedeeltelijk via een laarzenpad te bewandelen. In en na regenachtige perioden is het soms zeer drassig. Hoge waterdichte schoenen of laarzen worden aanbevolen !

Terug naar agenda

Natuur- en klimaatwandeling Het Merkske (Castelré)

Hoogstratensebaan 83, 5114 AK Castelre, Netherlands