Natuurwandeling (Chaam)

Natuurwandeling (Chaam)

3 november 2019
14:00 - 16:00

“Leven met water” is het thema van deze wandeling.

De boswachterij Chaam is 1325 ha groot en in bezit van Staatsbosbeheer. Deze bossen zijn in de jaren 1920-1940 aangeplant. De nieuwe bossen waren niet als natuurgebied bedoeld, maar als houtproductiebossen. Daarvóór lagen er z.g. woeste en onnutte gronden, die voor een groot deel uit moerassen bestonden. De moerassige delen werden door gegraven sloten zoveel mogelijk ontwaterd.
Het Putven was van oorsprong een ondiep ven in moerasgebied. Het werd verder uitgegraven om als houtvijver voor het inwateren van boomstammen te dienen.

De tijden zijn veranderd en de laatste jaren wordt de sterke verdroging van dit gebied zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. De afvoersloten zijn afgedamd of van stuwtjes voorzien. Er wordt nu juist geprobeerd om zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden. Dat betekent, dat veel naaldbomen afsterven, maar ook dat allerlei loofbomen nieuwe kansen krijgen. De eentonige, donkere naaldbossen worden natuurlijker en aantrekkelijker – gemengd loofbos, met veel berken, wilgen en elzen.

De grondwaterstand is flink omhoog gebracht. Op diverse plaatsen zijn oude vennen en ‘goren’ weer met water gevuld. Daar begint zich een gevarieerde plantengroei te ontwikkelen, die tientallen jaren geleden algemeen voorkwam. Een groot deel van het bosgebied is ‘struingebied’, waar wandelaars zich niet aan de gebaande paden hoeven te houden.
Al met al zijn de ontwikkelingen interessant en positief. Het ging hier lange tijd van nat naar droog, maar nu weer van droog naar nat. Dat is goed voor de biodiversiteit in de natuur.

Terug naar agenda

Natuurwandeling (Chaam)

Industriestraat 24, 4861 PR Chaam, Netherlands