Natuurwandeling Markdal (Breda)

Natuurwandeling Markdal (Breda)

28 juli 2019
14:00 - 16:00

IVN Mark&Donge organiseert op zondag 28 juli een natuurwandeling door het Markdal met als thema “Wat vliegt daar”?

Tot 1968 was de Mark een sterk slingerende beek. Toen werd hij gekanaliseerd, verdiept en verbreed, met de bedoeling meer water sneller af te voeren en zo overstromingen in de stad te voorkomen. De Mark kreeg het uiterlijk van een kanaal.

De snelle waterafvoer bleek echter rampzalig voor de grondwaterstand te zijn en veroorzaakte verdroging, waar de omringende natuurgebieden erg onder geleden hebben. Ook de diepe bemaling om het grondwaterpeil te verlagen t.b.v. de landbouw, veroorzaakte ernstige verdroging. Bovendien bleef de periodieke wateroverlast in de stad Breda toch bestaan.

In 2003 is het dal tussen de Reeptiend en Ginneken opnieuw op de schop gegaan, met de bedoeling de beek weer te laten kronkelen, meer water te bergen en vast te houden en zo ook het natuurherstel op gang te brengen. Het dal ziet er nu heel weids uit, met graslanden en plas-drasgebieden. Brede stroken akkerland en intensief begraasd en bemest weiland zijn afgegraven. Het is een prachtig, groen en waterrijk landschap geworden.

In de steile oevers van de meanders broeden elk jaar oeverzwaluwen en soms de ijsvogel. Al enige jaren geleden heeft een koppel ooievaars het Markdal ontdekt. Ze hebben al heel wat jongen grootgebracht op het dak van de Grote Hoeve, het districtskantoor van Staatsbosbeheer. Ook dit jaar zijn er jongen grootgebracht. Misschien zijn ze nog aanwezig tijdens deze wandeling.

Datum/tijd: zondag 28 juli 2019 – 14:00u tot 16:00u
Locatie: parkeerplaats. Rest. Bouvigne Paradijs, Bouvignelaan 3, 4836 AA Breda

Terug naar agenda

Natuurwandeling Markdal (Breda)

Bouvignelaan 3, Breda, Netherlands