Online presentatie: Natuur & Landschap in de RES

Online presentatie: Natuur & Landschap in de RES

6 oktober 2020 - 6 oktober 2020
15:00 - 16:00

In heel Nederland wordt er hard gewerkt aan de Regionale Energie strategieën. Een enorme klus! De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) leveren hier samen met de partners van de Participatiecoalitie actief een bijdrage aan, zodat de regionale energieplannen maatschappelijk gedragen en zorgvuldige ingepast worden. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Ecologische en landschappelijke waarden worden nog onvoldoende meegenomen in de concept RES’en.

Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie
Om de 30 RES-regio’s te helpen natuur en landschap op gefundeerde en transparante wijze een plek te geven in de RES hebben we in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ ontwikkeld. Op dinsdag 6 oktober wordt de publicatie online gepresenteerd. Een gelegenheid om de inzichten en aanbevelingen uit eerste hand te horen en vragen te stellen aan de auteurs. We hebben ruimte voor max. 100.

Terug naar agenda

Online presentatie: Natuur & Landschap in de RES

Natuur en Milieufederaties, Arthur van Schendelstraat, Utrecht, Netherlands