Presentatie boek ‘Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’ (Tilburg) – GEANNULEERD

Presentatie boek 'Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging' (Tilburg) - GEANNULEERD

24 april 2020
14:00 - 17:00

  • Organisatie: Auteur: Jan van der Straaten
  • Inschrijven bij: straate2@xs4all.nl
  • Kosten: gratis

Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden tot en met 1 juni afgelast.

Op 24 april wordt het boek ‘Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’ gepresenteerd in het Natuurmuseum in Tilburg.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alex Brenninkmeijer, voormalig Ombudsman van Nederland. Het onderwerp van het boek is met de PAS uitspraak en de stikstofcrisis actueler dan ooit. In het boek wordt niet alleen geanalyseerd wat er fout gaat in het beleid op dit terrein, maar er worden ook aanzetten gegeven voor succesvolle acties op dit gebied.

Van de belangrijkste Nederlandse dagbladen is nagegaan in welke mate deze van 1990 tot 2019 aandacht hebben besteed aan dit onderwerp. Daarbij is ook de inhoud van die artikelen nader geanalyseerd.
In het tweede deel van het boek komt het concrete Nederlandse beleid aan de orde. Dit wordt vooral uitgewerkt aan de hand van het mestdossier. Het beleid van 1970 tot 2019 wordt nader geanalyseerd.
Tenslotte wordt de vraag gesteld of de conclusie kan worden getrokken dat de teloorgang van de biodiversiteit een onafwendbaar verschijnsel in Nederland is.

Bij de boekpresentatie/mini-symposium komen ook enkele sprekers aan het woord: Bert van Roermund (emeritus hoogleraar), Irma Wynhoff (projectleider bij De Vlinderstichting), Jochem Sloothaak, (projectleider project Partridge van Brabants Landschap).

Zaal open 14.00u; begin mini-symposium: 14.30 uur. Om 17:00u volgt een afsluitende borrel.

Als je naar de presentatie wilt komen, mail dan naar straate2@xs4all.nl.

Terug naar agenda

Presentatie boek ‘Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’ (Tilburg) – GEANNULEERD

Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg, Netherlands