Publiekswandeling: Stiphoutse bossen (Gerwen/Nuenen)

Publiekswandeling: Stiphoutse bossen (Gerwen/Nuenen)

8 december 2019
10:00 - 12:00

Onder leiding van IVN-gidsen wordt het zondag een boeiende wandeling in dit mooie grensgebied van Laarbeek. Het gebied was vanouds een heidegebied dat in de loop der tijd steeds meer bebost raakte. Eerst was er vooral productiebos van naaldhout. Ook werden wat exotische soorten naaldbomen aangeplant en vindt men er soorten loofbomen, die men elders niet zo vaak ziet. De laatste jaren krijgt het bos een meer natuurlijk gezicht door de aanplant van inlandse bomen en struiken.

Bijzonder is, dat de oude vennen die in het heidegebied lagen, er nog steeds zijn. Elk vennetje is weer anders. Er zijn ook smeltwatergeulen uit de laatste ijstijd bij. Het venwater staat hier in contact met kalkhoudend water uit de ondergrond, waardoor er bijzondere plantensoorten groeien.
Het grootste ven is het Kamerven. Hier ligt een flink perceel heide omheen en hier kan men in de winter de klapekster als dwaalgast waarnemen. Het bos is verder het thuisgebied van verschillende soorten roofvogels en spechten. Ook kan men er reeën aantreffen.

De wandeling zal beginnen bij de parkeerplaats aan de Lieshoutseweg te Gerwen/Nuenen.

Terug naar agenda

Publiekswandeling: Stiphoutse bossen (Gerwen/Nuenen)

Lieshoutseweg, Nuenen, Netherlands