Uitnodiging Grond voor Voedselbossen (Tilburg)

Uitnodiging Grond voor Voedselbossen (Tilburg)

22 januari 2020
13:00 - 17:00

Groen Ontwikkelfonds Brabant start een pilot, waarbij 15 hectare grond op vijf locaties (Baarle-Nassau, 2x ‘s-Hertogenbosch en 2x Hooge en Lage Mierde) beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Voedselbossen kunnen op een steeds grotere aandacht rekenen van particuliere initiatiefnemers of grote voedselproducenten – en alles daartussen. De beschikbaarheid van grond is om diverse redenen voor veel initiatiefnemers een beperkende factor.
Om de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren zet Groen Ontwikkelfonds Brabant 15 hectare grond in, die via een openbare procedure te koop of te pacht worden aangeboden.
De pilot is interessant voor ondernemers, maar ook voor (groepen van) particulieren.

Informatiebijeenkomst 22 januari 2020
Heeft u interesse om op één of meer locaties een voedselbos aan te leggen, kom dan op woensdag 22 januari 2020 naar de informatiebijeenkomst in Tilburg. Tijdens deze bijeenkomst worden vragen beantwoord. Over de locaties, over wat het betekent om een voedselbos aan te leggen en over mogelijke verdienmodellen. Bekijk het programma van deze bijeenkomst. Er zijn workshops te volgen. U kunt zich tot en met zondag 19 januari 2020 voor de bijeenkomst aanmelden via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl. Vragen stellen kan tot 29 januari 2020. Op 12 februari 2020 wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Vanaf dan kan ook worden ingeschreven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inschrijfvoorwaarden lees de inschrijfleidraad. Overzicht van (en meer informatie over) de beschikbare percelen. De kaart met de ligging van de percelen.

Terug naar agenda

Uitnodiging Grond voor Voedselbossen (Tilburg)

Helicon MBO Tilburg, Spoorlaan 21J, 5038 CB Tilburg, Netherlands