Vrijwilligers gezocht om Beekdal te inventariseren (Heeze Leende)

Vrijwilligers gezocht om Beekdal te inventariseren (Heeze Leende)

12 januari 2020
13:30 - 15:00

In het kader van haar 50-jarig bestaan neemt IVN Heeze-Leende de uitdaging aan om in 2020 de flora en fauna in kaart te brengen in het beekdal van de Kleine Dommel. Gedurende het hele jaar (dat 1000-soortenjaar is genoemd) zullen tellingen plaatsvinden in dit gebied. In de praktijk wil IVN zoveel mogelijk soorten waarnemen. Uiteraard doet de lokale IVN-afdeling dat in samenwerking met de gebiedseigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel.

Ter voorbereiding op het inventariseren in het soortenjaar zal er op 12 januari een lezing plus instructie gehouden worden. Timo Roeke, projectleider PR & Communicatie van Waarneming.nl, zal uitleg geven over de methode van het vastleggen van waarnemingen in het veld. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland. Zij wil iedereen, ook niet-IVN-leden, in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet.

Het Beekdal, tussen de A67 en de Somerense weg, is het onderzoekgebied naar allerlei soorten, zoals insecten, vogels, amfibieën, planten, enz. Veel specialisten zullen betrokken zijn bij het onderzoek, maar het is niet alleen werk voor deskundigen. Iedereen kan, met enige instructie, meedoen aan de soorteninventarisatie.
Het vastleggen van de soorten die voorkomen in het beekdal van de Kleine Dommel vormt de basis van bescherming en behoud van dit unieke stukje natuur met zijn grote rijkdom aan planten en dieren. Daarnaast kan IVN haar educatieve taak alleen maar invullen als ze voldoende kennis heeft van haar omgeving. Opbouw van kennis en het plezier om (samen) de natuur te beleven gaan hierbij hand in hand.

Iedereen die volgend jaar mee wil inventariseren in het Beekdal is welkom tijdens de instructie!

Terug naar agenda

Vrijwilligers gezocht om Beekdal te inventariseren (Heeze Leende)

De Plaetse 71a, Heeze, Netherlands