Wandeling De Bundertjes (Helmond)

Wandeling De Bundertjes (Helmond)

1 maart 2020
14:00 - 16:00

  • Organisatie: IVN Helmond
  • Kosten: gratis

Het gebied van de Bundertjes is oud cultuurlandschap. Vanouds is het een moerasbos langs de Gulden Aa met veel griendhout (wilgenstruiken).

De Bundertjes is begin jaren ’80 van vorige eeuw heringericht. Vanuit een oorspronkelijk open beekdallandschap is meer afwisseling ontstaan door de aanleg van een aantal landschappelijke elementen en bosjes. Sinds de waterbodemsanering van de Gulden Aa halverwege de jaren 90, die ernstig verontreinigd was door industriële lozingen, is de ijsvogel weer vaste bewoner van het gebied. In 2012-2013 heeft de natuurwaarde van het gebied een impuls gekregen door extra aanplant van struweel en het graven van enkele poelen.

Aan de westzijde van de Gulden Aa is uit verwaarloosde grienden een weelderige natuur ontstaan die reeën beschutting biedt en een rijke vogelstand heeft.

Tijdens de wandeling komen de diverse landschappelijke elementen van het gebied aan de orde. Aanmelden is niet nodig.

Terug naar agenda

Wandeling De Bundertjes (Helmond)

Keizerin Marialaan 5, 5702 NR Helmond, Netherlands