Wandeling Gijzenrooi (Riel)

Wandeling Gijzenrooi (Riel)

24 november 2019
10:00 - 12:00

Een excursie met als thema ‘winter’ in het Geldropse buitengebied Gijzenrooi vindt plaats op zondag 24 november.

Zes kilometer lang is de themawandeling die is voortgekomen uit een individuele eindopdracht van de Natuurgidsenopleiding IVN Brabant Zuidoost. Gijzenrooi werd onder de loep genomen vanwege zijn bijzondere natuurwaarden. Omdat er nooit ruilverkaveling is geweest zijn oude, vaak middeleeuwse, relicten nog in het landschap terug te vinden – als je maar weet waar en hoe je moet kijken. De wandeling voert over de eeuwenoude essen en langs de lager gelegen graslanden. In het midden ligt de Zegge, een oud broekbos dat steeds meer te lijden heeft van verdroging. Tijdens de excursie vertelt de IVN gids onder meer over pogingen om Gijzenrooi te vernatten. Door herstel van de vochtbalans zal de biodiversiteit weer toenemen. Dan komen er meer bloemen, meer vogels en meer natuur.

De start is bij het kleine kapelletje in het gehucht Riel. Fietsend vanuit Geldrop, Papenvoort: ga de Rielsedijk op, die overgaat in de Gijzenrooiseweg. Sla een stukje na de golfbaan (aan de rechterhand) links af naar Riel. Het kapelletje ligt direct links.

Terug naar agenda

Wandeling Gijzenrooi (Riel)

Rielsedijk, Eindhoven, Netherlands