Wandeling: Grotelse Heide (Bakel)

Wandeling: Grotelse Heide (Bakel)

7 april 2024 - 7 april 2024
08:00 - 10:00

  • Organisatie: IVN Laarbeek
  • Kosten: gratis

Op zondag 7 april staat er een vroege vogelwandeling naar de Grotelse Heide op het programma. De wandeling wordt verzorgd door gidsen van vogelwerkgroep de Ortolaan.

De Grotelse Heide is een gevarieerd gebied. Op de wandeling kom je langs heide, door bos, langs de Esperloop en langs weiland. Dat betekent een grote diversiteit aan vogels.
In het voorjaar komen de zomergasten terug. Zoals de tjiftjaf, fitis en zwartkop. Boomleeuwerik en boompieper zijn nu ook te horen en vaak ook te zien. Mezen en spechten laten zich jaarrond horen en misschien zijn een aantal wintergasten zoals de kramsvogel en de keep er nog.
In het struweel bij de heide houden zich graag de geelgors en de roodborsttapuit op. Al met al is Grotel een prachtig vogelgebied. Sta dus vroeg op en wandel mee!

Terug naar agenda

Wandeling: Grotelse Heide (Bakel)

Grotel 5, 5761 RA Bakel, Netherlands