Webinar Omgevingswet

Webinar Omgevingswet

11 mei 2021 - 11 mei 2021
14:00 - 15:15

  • Kosten: gratis

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in 1 wet, met 1 samenhangend stelsel van planning, besluit- vorming en procedures. De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) gaat dan ook op in de Omgevingswet.

De Omgevingswet brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor thema’s zoals landschap, natuur en milieu. De wet brengt ook belangrijke veranderingen met zich mee ten aanzien van participatie. Overheden mogen – binnen bepaalde regels – zelf bepalen hoe ze hun participatiebeleid vormgeven, en worden gestimuleerd om belanghebbenden actiever dan voorheen te betrekken bij het uitwerken van plannen.

Op 11 mei verzorgen het programma Omgevingswet (samenwerking van diverse milieu-organisaties) in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet van het ministerie van BZK een webinar waarin wordt ingaan op het hoe en waarom van participatie, en de kansen die participatie biedt voor de achterban van groene organisaties (vrijwilligers, leden/ donateurs). Benieuwd hoe je optimaal invloed kan uitoefenen? Meld je dan via deze link aan.

Voorafgaand aan dit webinar is het aan te raden de opnames (d.d. 13 april 2021) van het webinar Wat betekent de Omgevingswet voor Natuur- en Milieuorganisaties? te bekijken.

Terug naar agenda

Webinar Omgevingswet

Spoorlaan 434, Tilburg, Netherlands