Week van de invasieve exoten (landelijk)

Week van de invasieve exoten (landelijk)

17 juni 2022 - 26 juni 2022
08:00 - 18:00

Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni is het weer de Week van de invasieve exoten. Er zullen weer lezingen, excursies, natuurwerkdagen en andere publieksactiviteiten plaatsvinden. Je kunt zelf ook een activiteit aanmelden.

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie.

Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

Voor meer informatie over invasieve exoten, neem een kijkje op deze pagina.

Terug naar agenda

Week van de invasieve exoten (landelijk)

Spoorlaan 434, Tilburg, Netherlands