Week van de invasieve exoten (landelijk)

Week van de invasieve exoten (landelijk)

21 juni 2024 - 30 juni 2024
09:00 - 17:00

  • Organisatie: Week van de invasieve exoten e.v.a.
  • Kosten: gratis

Gedurende de Week van de Invasieve Exoten vinden door heel Nederland activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten.

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken aan de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie.

Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

De activiteiten tijdens De Week zijn gevarieerd, kijk voor het actuele aanbod op de agenda (zie deze pagina) van de site. Ook kun je zelf een activiteit organiseren!

Terug naar agenda

Week van de invasieve exoten (landelijk)

Heuvel, Tilburg, Netherlands