Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

19 juni 2020 - 28 juni 2020
08:30 - 20:00

Gedurende de Week van de Invasieve Exoten vinden door heel Nederland activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten.

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken aan de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie.

De activiteiten tijdens De Week zijn gevarieerd, zoals het rooien van de Amerikaanse vogelkers en een boottocht op de Loosdrechtse plassen om de effectiviteit van diverse methodes van cabombabestrijding te tonen. Ook is er op 19 juni een webinar en kun je meehelpen Reuzeberenklauw te verwijderen (max 3 personen per groepje). Zo kan iedereen zelf actief een steentje bijdragen aan het verminderen van de introductie en verspreiding van invasieve exoten.

Een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten vind je in de weekagenda. Ook kun je zelf een activiteit organiseren!

Terug naar agenda

Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg, Netherlands