Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

19 juni 2020 - 28 juni 2020
08:30 - 20:00

Gedurende de Week van de Invasieve Exoten vinden door heel Nederland activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten. Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken aan de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie.

De activiteiten tijdens De Week zijn zeer gevarieerd, zoals: het rooien van de Amerikaanse vogelkers tot een boottocht met Tweede Kamerleden, plaatselijke politici en geïnteresseerden op de Loosdrechtse plassen om de effectiviteit van diverse methodes van cabombabestrijding te tonen. Zo kan iedereen zelf actief een steentje bijdragen aan het verminderen van de introductie en verspreiding van invasieve exoten.

Een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten vind je in de weekagenda. Ook kun je zelf een activiteit organiseren!

Terug naar agenda

Week van de Invasieve Exoten (landelijk)

Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg, Netherlands