Zandpaden als landschappelijk erfgoed (Oostelbeers)

Zandpaden als landschappelijk erfgoed (Oostelbeers)

20 februari 2022 - 20 februari 2022
14:00 - 16:00

  • Organisatie: o.a. IVN Oirschot
  • Kosten: gratis

Op zondagmiddag 20 februari organiseren IVN Oirschot, Werkgroep Natuur & Landschap en Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, een lezing over het wel en wee van zandpaden.

Gastsprekers zijn aanwezig van Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

Een eeuw geleden bestonden onze dorpen nog voornamelijk uit zandpaden. Zandpaden zijn onverharde wegen en paden van zand, klei en gras die meestal door natuur of agrarisch gebied lopen aan de groene dorpsranden en in het landschappelijk buitengebied.
Hun voortbestaan staat onder druk. Door de ruilverkaveling, verstedelijking, landbouw en voor verkeersdoeleinden, zijn veel zandpaden echter teloorgegaan.

Verdwijnen van zandpaden is jammer, want na (half)verharding ontstaat er vaak een barrière voor flora en fauna. Ook worden zandpaden bij verharding vaak verbreed waardoor de wegbermen en waardevolle houtopstanden verdwijnen.

Gelukkig zijn ze in deze regio inmiddels door de groenbeschermende organisaties en de heemkundekringen van Oirschot grotendeels in kaart gebracht.

Wij kunnen zelf ook op een heel eenvoudige manier, een bijdrage leveren om zandpaden te redden, namelijk door ze te  gebruiken. Oirschot heeft nog vele kilometers waardevol zandpad.

Kortom, doe wat inspiratie op voor je volgende wandeltocht en kom naar de kerk in Oostelbeers op zondag 20 februari om 14 uur. Entree voor deze lezing en een kop koffie of thee zijn gratis. Voor aanmelden klik hier.

Terug naar agenda

Zandpaden als landschappelijk erfgoed (Oostelbeers)

De Kerk Oostelbeers, Kerkstraat 10, 5091 BE Oost-, West- en Middelbeers, Netherlands