24 coalities van Boer & Buur aan de slag

24 coalities van Boer & Buur aan de slag

Van links naar rechts: Joep van Overbeek (projectleider BMF), Jan van den Broek, Ewoud van der Spek en Corina van der Spek.

Tilburg 14 december 2023 – 24 coalities van boeren en buren hebben vandaag in hun provincie samen met de Natuur en Milieufederaties het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Ook in Brabant zijn de twee coalities van start: Jan van den Broek van Bioboerderij ’t Schop en Ewoud en Corina van der Spek van Zorgboerderij de Zwaluw nemen deel.

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. De komende 3,5 jaar werken de 24 verschillende coalities aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel.

De Brabantse coalities

Jan wil met Bioboerderij ’t Schop mensen betrekken bij de verschillende functies die een moderne, duurzame boerderij heeft in de maatschappij, en mensen daar samen laten komen. Zo wil hij inwoners van de regio betrekken bij de werkzaamheden op de boerderij zelf, maar hen juist ook laten ervaren wat boeren nog méér doen.

Hij gaat bijvoorbeeld mensen meenemen naar een natuurgebied waar zijn runderen grazen, om te ervaren wat agrarisch natuurbeheer inhoudt. Deze community-dagen worden dan begeleid door samen eten en genieten van de producten waar mensen zelf aan hebben meegewerkt.

Op zorgboerderij de Zwaluw willen Corina en Ewoud de volgende stap zetten in hun biologisch-dynamische bedrijfsvoering door over te stappen op strokenteelt en agroforestry. Zij willen hiervoor ook de samenwerking aangaan met vrijwilligers, die op hun boerderij leren hoe duurzame groenten geteeld worden. Daarnaast gaan we binnen het project samen met Ewoud en Corina onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inwoners van Breda makkelijker met hun lokale én duurzame gewassen kunnen gaan koken!

Succesvolle startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst gingen Jan, Corina en Ewoud met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Zowel Jan van Bioboerderij ‘t Schop als Corina en Ewoud van zorgboerderij de Zwaluw willen een community opbouwen en ervoor zorgen dat mensen weer in verbinding staan met hun eten. Duidelijk was bovendien dat alle drie de boeren bevlogen zijn voor duurzame, bio-(dynamische) landbouw. We gaan daarvoor dan ook samen met hen aan de slag!

Corina tekent voor meer biodiversiteit. Op de achtergrond zie je projectleider Joep van Overbeek (links) en Jan van den Broek (rechts).

Over Boer & Buur met Natuur

Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden. Uit 62 aanmeldingen is een selectie naar 24 samenwerkingen gemaakt. Hoofddoel van het programma is: groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen en samen bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem in hun provincie.

De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling, zoals Caring Farmers en Herenboeren.

Meer weten? Kijk dan op www.boerenbuurmetnatuur.nl

Vragen of contact opnemen?

Profiel Joep van Overbeek

Joep van Overbeek

Transitieadviseur Landbouw & Circulaire Economie

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!