Aandacht voor de klimaatbestendige tuin in Haaren

april 30, 2018

Aandacht voor de klimaatbestendige tuin in Haaren

We weten inmiddels allemaal dat de klimaatverandering ook veel invloed heeft op de hoeveelheid regen. Was het vroeger zo’n 700 mm per jaar, dan zitten we nu al boven de 800 mm. Daarnaast valt deze hoeveelheid regen in steeds heftigere buien. Vandaar dat de stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) het voortouw heeft genomen om in Haaren met dit thema aan de slag te gaan. LNMH heeft daarom een lezing georganiseerd en een cursus van drie dagdelen, mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie.

Lezing
Zo’n 30 belangstellenden hebben deze lezing bijgewoond, waaronder iemand van de gemeente Haaren. De lezing werd gegeven door Ineke Barten van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), tevens werkzaam bij Waterschap De Dommel. Marije van Schelven (ook van het waterschap) hielp Ineke bij de meer technische aspecten en vragen.

Cursus ‘watervriendelijke tuin’
De cursus, met 20 deelnemers, bestond uit drie delen: allereerst een algemene informatieavond wat je allemaal zou kunnen doen in je eigen wijk en tuin. Daarna volgde de praktijkdag, waarbij langs goede voorbeelden werd gefietst bij een particulier en wat de gemeente bijna onzichtbaar al doet. De laatste avond is echt aan de slag gegaan met de eigen tuin. Een van de deelnemers gaat komend najaar een nieuwe tuin aanleggen bij zijn nieuwe huis. Deze ontwerpavond avond paste perfect: hij kon nu een prachtig watervriendelijk ontwerp maken en gaan realiseren in het najaar. Maar ook bij bestaande tuinen bleek veel mogelijk.
Dus deze cursus bood mooie mogelijkheden voor de deelnemers om concrete watervriendelijke maatregelen te nemen in de eigen voor-, achter- of moestuin. En om na te denken wat er in de wijk mogelijk is. De cursus werd gewaardeerd met een 8,1 en werd wederom gegeven door Ineke Barten en Marije Schelven, alsook door Marleen van Tilburg, ontwerper voor een groene omgeving.

Vervolg
Er is een regentonactie opgestart in samenwerking met de gemeente Haaren, die begin april van start is gegaan met als doel 250 regentonnen te installeren bij de Haarense burgers. Tevens overweegt het waterschap deze cursus en lezing vaker aan te gaan bieden in haar regio.

Het bestuur van de LNMH alsook de cursisten willen de Brabantse Milieufederatie hartelijk bedanken voor hun bijdrage om dit project mogelijk te maken. Het project is namelijk mede gefinancierd door het BMF Activiteitenfonds.

De BMF steunt projecten van aangesloten  groepen en betalende supporters, die aansluiten bij een van onze speerpunten Energie, Landbouw, Mobiliteit & Infrastructuur, Natuur & Landschap, Voedsel, Water. Aangesloten groepen en betalende supporters kunnen maximaal € 500,- per activiteit/project aanvragen, zie voor meer informatie: BMF Activiteitenfonds.