Aanpak lokale verkeersknelpunten

april 1, 2015

Aanpak lokale verkeersknelpunten

Op 18 februari hebben het Platform Noordoostcorridor en de Brabantse Milieufederatie een koersdocument uitgebracht, waarin een alternatief mobiliteitsbeleid voor de Brainportregio wordt geschetst. Belangrijke elementen daarin zijn:
– Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 en A58
– Benutting van Smart Mobility toepassingen op regionale schaal
– Hoogwaardig Openbaar Vervoer op drukke regionale verbindingen
– Schaalsprong Fiets: meer, snel en veilig fietsen op grotere afstanden
– Aanpak actuele lokale knelpunten op regionale verbindingen

In bijgaand document wordt het laatstgenoemde punt nader uitgewerkt voor vier regionale verbindingen, waarop in de spitsuren vertragingen optreden:
1. Veghel – Asten (N279)
2. Gemert – Eindhoven (N272 en N615)
3. Helmond – Eindhoven (N/A270)
4. Helmond – Mierlo – Geldrop – Eindhoven (voormalige N614)