Aanplant eerste Brabantse agroforestry-bos in Riel

november 17, 2016

Aanplant eerste Brabantse agroforestry-bos in Riel

agroforestryOp vrijdag 25 november rond 15.45 uur wordt bij de familie van Roessel op boerderij De Regte Heijden in Riel, officieel de schop in de grond gestoken voor de aanplant van het eerste Brabantse agroforestry-bos. Jack Verhulst, portefeuillehouder Natuur & Landschap van ZLTO, zal het eerste boompje aanplanten. Met de aanplant van het agroforestry-bos wordt die dag de tweede Netwerkbijeenkomst Goed Boeren afgesloten.

Agroforestry is een vorm van landgebruik waarbij bosbouw gecombineerd wordt met landbouw of veeteelt. De combinatie van verschillende teelten geeft ecologische en economische opbrengsten die groter zijn dan de som der delen.

Voordelen van agroforestry zijn onder andere: betere ruimtebenutting,  efficiënter nutriënten- en watergebruik, betere opbouw van organische stof, vastlegging van meer CO2, gevarieerder landschap, toename biodiversiteit en minder risico voor schade bij extreem hoge temperaturen of neerslaghoeveelheden.

Agroforestry is al een oud teeltsysteem. De landbouw heeft in de laatste decennia echter een ontwikkeling doorgemaakt richting de monoteelten. Vanwege de problemen die dit oplevert voor het milieu,  is er toenemende belangstelling voor deze vorm van gemengd landgebruik, aangepast aan de omstandigheden van tegenwoordig.

De familie Van Roessel hoopt met de aanplant van het agroforestry-bos hun melkvee en ossen in meer natuurlijke omstandigheden te houden, de bodem te verbeteren en een extra bron van inkomsten te genereren, door de houtproductie van het bos.

Met de aanplant van het bos wordt de tweede Netwerkbijeenkomst Goed Boeren afgerond. Het Netwerk Goed Boeren bestaat uit vernieuwende boeren, die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem, boeren die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en de maatschappij.

Op de netwerkbijeenkomst, met thema Boer zoekt Stad, Stad zoekt Boer, worden ervaringen met alternatieve vormen van vermarkting en financiering uitgewisseld, ook is er aandacht voor nieuwe teelten zoals agroforestry en alternatieve eiwitgewassen en agrarisch natuurbeheer.

Belangstellende agrariërs en stadsboeren kunnen zich nog opgeven voor deze dag door een mailtje te sturen naar info@goedboeren.nl. Voor meer informatie klik hier.