Aantrekkelijk landschap en natuurrijke leefomgeving vraagt om duidelijke kaders

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

februari 18, 2022

Aantrekkelijk landschap en natuurrijke leefomgeving vraagt om duidelijke kaders

Afbeelding van de voorpagina van de startnotitie beleidskader leefomgeving van de provincie Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuw beleidskader Leefomgeving. De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn hier blij mee, want de toenemende druk op de beschikbare ruimte in Brabant vraagt om duidelijke keuzes en heldere kaders.

Provinciale Staten van Noord-Brabant spraken op vrijdag 18 februari over de Startnotitie beleidskader Leefomgeving. Femke Dingemans, directeur BMF, sprak namens de drie natuur- en milieuorganisaties in tijdens de themabijeenkomst.

Het hoofddoel van het nieuwe beleidskader is een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit, zo staat te lezen in de startnotitie. Het beleidskader moet houvast bieden bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving.

Meer dan een carnavalskraker

De natuur- en milieuorganisaties zijn verheugd met de komst van het beleidskader Leefomgeving, want beekdalen zijn niet bedoeld om woningen in te bouwen, zonnepanelen horen op verharde oppervlaktes thuis en droge zandgronden zijn niet geschikt voor intensieve lelieteelt. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is belangrijk dat deze kaders worden vastgelegd in het beleidskader.

Om het belang van een aantrekkelijk landschap en natuurrijke leefomgeving te benadrukken, verwijst Dingemans in haar inspreekbijdrage naar de muziekklassieker ‘Het leven is goed…’.

Dingemans: “‘De bossen, de vennen, de purperen hei. Een dorpje dat past in je hand. De Peel en de Kempen en de Meierij. M’n heerlijke Brabantse land.’ Een aantrekkelijk landschap en natuurrijke leefomgeving leveren niet alleen een carnavalskraker op. Het draagt ook bij aan een mooi, leefbaar en duurzaam Brabant.”

Voor huidige en toekomstige Brabanders

De drie organisaties roepen de Statenleden op om vanuit hun kaderstellende rol Gedeputeerde Staten richting te geven aan de uitvoering van het beleidskader. Dingemans: “Dan kunt u vanuit uw controlerende rol vervolgens bepalen of de koers die u heeft uitgezet in de praktijk ook wordt gevolgd.”

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving is van levensbelang, voor huidige en toekomstige Brabanders. Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie denken graag met de provincie mee over hoe zij dit kan bereiken.

“In het belang van ons eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land.”

DOWNLOAD BIJDRAGE

 • LEES INSPREEKBIJDRAGE
  Goedemorgen,

  “De bossen, de vennen, de purperen hei. Een dorpje dat past in je hand. De Peel en de Kempen en de Meierij. M’n heerlijke Brabantse land.”

  Een aantrekkelijk landschap en natuurrijke leefomgeving leveren niet alleen een carnavalskraker op. Het draagt ook bij aan een mooi, leefbaar en duurzaam Brabant. Mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten geef ik u vandaag graag input mee voor het nieuwe beleidskader Leefomgeving.

  Het is goed dat er een beleidskader Leefomgeving komt, want beekdalen zijn niet bedoeld om woningen in te bouwen, zonnepanelen horen op verharde oppervlaktes thuis en droge zandgronden zijn niet geschikt voor intensieve lelieteelt. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het zeker niet.

  Het hoofddoel van dit beleidskader is een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit, zo staat te lezen in de startnotitie. Het beleidskader moet houvast bieden bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving. Vanwege de steeds toenemende druk op de beschikbare ruimte in Brabant zijn we blij met de komst van dit nieuwe provinciale kader- en sturingsinstrument.

  U heeft eerder onze inspreekbijdrage ontvangen. Graag licht ik enkele aspecten nader toe.

  Ten eerste, niet alles kan overal.
  De provincie wil maximaal inzetten op het integreren en verweven van functies. Echter, niet alles kan in de praktijk overal. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Durf keuzes te maken door aan te geven op welke locaties u welke functies wel en niet toestaat. Hierbij moet de functie passen bij de omgeving, bodemsoort en het (grond)waterpeil. Voorkom dat in de praktijk de bescherming van waardevol landschap, natuur en een veilige, gezonde leefomgeving het afleggen tegen economische belangen en een sluitpost vormen in de belangenafweging. Borg deze bescherming in het beleidskader door daarin concrete randvoorwaarden te stellen voor de toewijzing en prioritering van functies.

  We roepen u daarom op om vanuit uw kaderstellende rol Gedeputeerde Staten richting te geven aan de uitvoering van het beleidskader. Dan kunt u vanuit uw controlerende rol vervolgens bepalen of de koers die u heeft uitgezet in de praktijk ook wordt gevolgd.

  Ten tweede, bescherm ons mooie Brabantse landschap
  En als u nu denkt, natuur… natuur … een bloemetjesgordijn is ook natuur. Als u het niet doet voor het herstel van de natuur, doe het dan voor alle Brabanders. Want een aantrekkelijk landschap en natuurrijke omgeving dragen bij aan de brede welvaart en welzijn van alle Brabanders.

  In de startnotitie wordt het belang van een aantrekkelijk landschap en natuurrijke omgeving in Brabant echter onderbelicht. Dat is een gemiste kans!

  Landschapspijn is een thema dat leeft in de samenleving en waarvoor de provincie hét overheidsniveau is dat hiervoor verantwoordelijk is. Vanwege het gemeentegrens overschrijdende karakter van veel waardevolle landschappen. Bescherming en versterking van het mooie Brabantse landschap vergt een offensief beleid vanuit dit provinciehuis.

  U kunt het College ook op weg helpen met concrete maatregelen, zoals:
  > Het instellen van provinciaal beschermingsbeleid voor waardevolle landschapsstructuren en -elementen;
  > Het maken van offensief beleid voor het aantrekkelijker maken voor mens en natuur van uitgeklede agrarische landschappen.

  Om alle Brabanders in staat te stellen om in een veilige en gezonde leefomgeving met goede omgevingskwaliteit te kunnen wonen, werken en recreëren, moet er nog veel gebeuren.

  Ook hier kunt u het College aan de slag zetten, door:
  > Te zorgen voor regelgeving die de blootstelling aan geur, fijnstof, endotoxinen en risico op zoönosen vermindert;
  > En door de toename van intensieve teelten helpt voorkomen.

  Tot slot, de bestaande problemen rondom de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid kunnen alleen effectief worden aangepakt met een concreet en ambitieus beleidskader. U bepaalt vandaag welke keuzes u op voorhand maakt en kaders u meegeeft.

  Een schone, gezonde en veilige leefomgeving is van levensbelang, voor huidige en toekomstige Brabanders. Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie denken graag met de provincie mee over hoe u dit kunt bereiken.

  In het belang van ons eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land.

  Dank u wel.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!