Beekse Bergen opent bijenhotel en beheert onkruid chemievrij

juni 29, 2016

Beekse Bergen opent bijenhotel en beheert onkruid chemievrij

Op vrijdag 24 juni jl heeft safaripark Beekse Bergen een nieuwe, bijzondere attractie geopend: een hotel voor wilde bijen. Het park wil samen met de Brabantse Milieufederatie en Schoon Water voor Brabant aandacht vragen voor de bijen. Ook de keuze om het gehele park vanaf 2016 volledig chemievrij te beheren draagt bij aan de leefomgeving van de bijen en aan schoon water in Brabant. Beekse Bergen loopt hiermee als een van de eerste parken vooruit op de wetgeving.

Opening bijenhotel

Op een warme vrijdagmiddag zoemen insecten rond het bijenhotel. Het hotel is nog niet open, toch zweven er vele insecten. Ze leggen eitjes in gangen in het hout, in bamboe of stro. Het zijn geen honingbijen maar solitaire bijen en ze steken niet. In een gangetje maakt de volwassen bij een aantal aparte kamers. Daarin legt ze stuifmeel, nectar en een eitje. Uit het eitje komt vervolgens een larve die eet van de nectar en het stuifmeel. Na verpopping vliegt de bij volgend voorjaar als nieuwe generatie uit.
Het bijenhotel en informatieborden zijn geplaatst dankzij een samenwerking tussen Beekse Bergen, de Brabantse Milieufederatie en Schoon Water voor Brabant en BMF. Het project is gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Dhr. Leinenga (manager Educatie en Beleving van de Beekse Bergen): ”Binnen drie weken zijn al veel gaatjes bezet door insecten. Met de informatieborden en het hotel vertellen wij het verhaal over insecten en chemievrij beheer aan de 800.000 bezoekers per jaar. Ook hebben we speciale beplanting gepoot en kruiden gezaaid die voedsel leveren voor de bij. We nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken naar het bijenhotel.”

Park beheren zonder chemische bestrijdingsmiddelen
Gemeenten, hoveniers en bedrijven mogen sinds 2016 hun verharding niet meer beheren met chemische bestrijdingsmiddelen. Dit doen zij nu met bijvoorbeeld heet water of hete lucht. De Nederlandse overheid heeft dit besloten op basis van een EU-richtlijn om de waterkwaliteit goed te houden en de gezondheid van mens en milieu te beschermen. Recreatiebedrijven hebben een Green Deal gesloten met de Nederlandse overheid. Zij mogen tot 2020 nog bestrijdingsmiddelen gebruiken. De Beekse Bergen loopt voor op deze Green Deal en laat zien dat het zonder bestrijdingsmiddelen kan. Dhr. van de Ven (technische zaken, Beekse Bergen): “Met chemievrij beheer van ons terrein bevorderen we een gezonde en schone omgeving voor mens, dier en plant. Bijen symboliseren dit voor ons.”

Brabantse Milieufederatie
De Brabantse Milieufederatie zet zich in voor biodiversiteit en een schoon milieu in Brabant. De milieufederatie zet op dit moment in Brabant op verschillende recreatieterreinen bijenhotels neer, om te illustreren hoe belangrijk een schoon, bloemrijk en chemievrij milieu is voor bijen en daarmee ook voor de mens.

Schoon Water Brabant
Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met gemeenten, bedrijven en bewoners. Het project is een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Stichting Duinboeren. Voor meer informatie zie www.schoon-water.nl, of volg ons op Twitter of Facebook @overSchoonWater.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Joost Lommen (CLM) via jlommen@clm.nl of 0345-470758 of met Marian Hulshof (BMF) via marian.hulshof@brabantsemilieufederatie.nl of 06-4930699.