Beleidskader Milieu vraagt om heldere keuzes van provincie om ambities te halen

Nieuws | Thema: Algemeen

augustus 12, 2022

Beleidskader Milieu vraagt om heldere keuzes van provincie om ambities te halen

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

“We willen dat Brabant een fijne en gezonde plek is om te wonen en te ondernemen, nu en in de toekomst”, schrijft de provincie Noord-Brabant in het ontwerp-beleidskader Milieu. De Brabantse Milieufederatie steunt deze ambities en roept op om hier daadwerkelijk met elkaar de schouders onder te zetten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben eind juni het ontwerp-beleidskader Milieu vastgesteld. In dit document staan de ambities van de provincie op het brede terrein van milieu. Het gaat dan om schone lucht, water en bodem, en weinig tot geen milieuhinder.

Beleidskader Milieu

De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft een zienswijze ingediend op het voorgestelde beleidskader. De natuur- en milieuorganisatie onderschrijft de ambitie, maar maakt zich zorgen over de gekozen oplossingen.

Zo schrijft BMF-directeur Femke Dingemans: “Wij verwachten echter niet dat deze ambitie gerealiseerd kan worden met de methoden en keuzes, als gepresenteerd in het ontwerp-beleidskader Milieu. Wij hopen u met deze zienswijze dan ook te ondersteunen in het behalen van uw ambities.”

Kansen grijpen en keuzes maken

Dingemans: “Wij roepen u op om het Beleidskader Milieu aan te grijpen als kans. Een kans om de bescherming van Brabanders en hun leefmilieu voorop te stellen. Een kans om échte verduurzaming te bewerkstelligen en toe te werken naar een industrie, landbouw en luchtvaart die in balans is met haar omgeving. We willen allemaal dat Brabant een fijne en gezonde plek is om te wonen en te ondernemen, nu en in de toekomst. Dat vereist dat wij als samenleving en u als overheid keuzes durven te maken.”

Zoals gebruikelijk staat de BMF klaar om mee te werken aan de Brabantse ambitie om een fijne en gezonde plek te zijn om te wonen en te ondernemen en ons constructief in te zetten voor Brabant, haar inwoners en haar natuur.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!