Beleidskader Natuur: Goede ambities, zorgen over bezuiniging

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

juli 12, 2022

Beleidskader Natuur: Goede ambities, zorgen over bezuiniging

IJsvogel op een tak
Ook de IJsvogel is een beschermde soort in Nederland.

Brabantse natuur- en milieuorganisaties zijn positief over de plannen van de provincie om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en de natuur te versterken. Tegelijkertijd zijn de organisaties wel bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen op het natuurbudget.

De provincie Noord-Brabant heeft recent het ontwerp-beleidskader Natuur 2030 gepresenteerd. Hierin staan de provinciale ambities op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Naast de doelen staat ook hoe de provincie dit wil realiseren.

Overwegend positief

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant en Natuurmonumenten hebben hierop een gezamenlijke zienswijze ingediend op het ontwerp-beleidskader. Waarbij de natuur- en milieuorganisaties overwegend positief zijn.

Zo schrijven de organisaties in hun gezamenlijke brief: “De drie pijlers [uit het beleidskader, red.] vinden wij goed gekozen. Samen kunnen ze zorgen voor de versterking die nodig is.” Tegelijkertijd zijn er zorgen over de voorgenomen bezuinigingen.

“In schril contrast met deze ambitie staat de in uw Bestuursakkoord overeind gebleven zeer forse en structurele bezuiniging op het natuurbeleid, van ruim 10 miljoen euro per jaar, ingaand in 2024. […] Gelet op de doelstellingen voor natuur en biodiversiteit is deze bezuiniging naar onze mening onverantwoord.”

Veeg bezuiniging van tafel

De natuur- en milieuorganisaties roepen de provincie op om de voorgenomen bezuinigingen op het natuur- en landschapsbeleid van tafel te vegen. Zodat de ambities uit het ontwerp-beleidskader Natuur 2030 echt waargemaakt kunnen worden.

Zoals altijd zijn de organisaties graag bereid om in gesprek met de provincie te zoeken naar de noodzakelijke financiering en oplossingen. Om zo natuur, biodiversiteit en klimaat te versterken.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!