Bestemmingsplan Rucphen: BMF tegen groei veestapel

Nieuws | Thema: Juridische zaken

oktober 6, 2020

Bestemmingsplan Rucphen: BMF tegen groei veestapel

Foto ter illustratie.

TILBURG – De Brabantse Milieufederatie (BMF) is voorstander van koeien in de wei. Het past goed bij natuurinclusieve landbouw en extensieve beweiding kan leiden tot minder stikstofuitstoot. De BMF is wel tegen een verdere groei van de veestapel in Brabant.

Hiermee reageert BMF op het Trouw-artikel: ‘Koe in de wei vereist vergunning, herhaalt de Raad van State’.

Trouw schrijft op 5 oktober 2020 over de vraag of voor het weiden van vee in de buurt van een beschermd natuurgebied een vergunning vereist is. Daarbij verwijst de krant naar een recente uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening” van de gemeente Rucphen, waartegen de BMF beroep had ingesteld.

Bezwaar tegen bestemmingsplan

Een van de belangrijkste punten van beroep van de Brabantse Milieufederatie is dat het bestemmingsplan ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan veehouderijen, waarmee de groei van de veestapel mogelijk wordt. Het plan geeft agrarisch ondernemers toestemming om meer dieren te houden als de uitstoot niet toeneemt, bijvoorbeeld in ruil voor het bouwen van een duurzame stal of het houden van dieren die minder uitstoot veroorzaken. In de praktijk ziet de BMF dat de uitstoot die wordt bespaard met emissiearme stallen teniet wordt gedaan door het houden van méér dieren. Een stijging van het aantal dieren heeft namelijk ook effecten buiten de stal, zoals een toename van vrachtverkeer van veevoer, dieren en mest, en ook door meer beweiding.

De Raad van State stelt nu in haar vonnis op 9 september 2020 dat het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Rucphen in strijd is met de Wet natuurbescherming. Meermaals heeft de Brabantse Milieufederatie de gemeente Rucphen gewezen op de gevolgen voor kwetsbare natuur in het gebied als het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening’ zou worden goedgekeurd. De BMF is dan ook blij met de uitspraak van de Raad van State.

Tegen groei veestapel

De Brabantse Milieufederatie zet zich in voor het behoud en herstel van Brabantse natuur. Gezien de enorme aantallen landbouwdieren in Brabant, het mestoverschot en de zware stikstofoverbelasting van natuurgebieden, maakt de BMF dan ook bezwaar tegen lokale en provinciale ontwikkelingen die kunnen zorgen voor schade aan kwetsbare natuur. Zoals ook in Rucphen.

Door het aanhalen van de zaak in Rucphen door Trouw kan de indruk bij lezers ontstaan dat de BMF tegen het beweiden van koeien is. Het omgekeerde is waar, de Brabantse Milieufederatie is juist voorstander van koeien in de wei. De zaak in Rucphen gaat dan ook niet over beweiden, maar over de effecten van verdere groei van de veestapel in Brabant.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!