Bezwaar BMF gegrond: Tijdelijke vergunning Dijkhoff ingetrokken en… opnieuw verleend

februari 21, 2017

Bezwaar BMF gegrond: Tijdelijke vergunning Dijkhoff ingetrokken en… opnieuw verleend

Het provinciehuis volgt het advies van de hoor- en adviescommissie en verklaart de bezwaren van de BMF en anderen gegrond en herroept de tijdelijke vergunning voor een afvalverwerkingsbedrijf in het Beekdal van de Aa in de gemeente Bernheze.

De provincie had een tijdelijke vergunning voor tien jaar verleend aan Gebr. Dijkhoff voor het afwijken van de bestemming Agrarisch met landschappelijke, cultuurhistorische en abiotische waarden. Hier wil men, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan, een bedrijf legaliseren voor afvalverwerking, opslag- en overslag, sorteren en bewerken, en puinbrekerij. Het bedrijf is gevestigd op de locatie van een agrarisch bedrijf en het omliggende gebied in het AA-dal in Heeswijk-Dinther.

De hoor- en adviescommissie heeft de drie bezwaarmakers op alle punten gelijk gegeven. De bezwaarmakers meenden dat niet verwacht kan worden dat het mogelijk is om de ontstane situatie na de toegestane periode terug te brengen in de oude situatie.  De commissie is dat met ons eens. Ook is geen deugdelijke motivering gegeven en er niet beoordeeld of het feitelijk mogelijk en aannemelijk is dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Ook is niet deugdelijk gemotiveerd waarom afwijking van het bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Er heeft volgens de commissie ook geen evenwichtige belangafweging plaatsgevonden.

Het provinciehuis verleent de vergunning opnieuw, met inachtneming van het advies. De BMF beraadt zich op de volgende procedure.