Veel bezwaren tegen Provinciaal Plan voor een weg door Duiventoren en Blik

maart 15, 2018

Veel bezwaren tegen Provinciaal Plan voor een weg door Duiventoren en Blik

Geplande nieuwe N629. Foto: vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik

De plannen voor een nieuwe weg door de natuurgebieden de Duiventoren en het Blik zijn strijdig met provinciale wetgeving en de landelijke Natuurbeschermingswet. Dat is de kern van de zienswijze, waarmee de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik bezwaar aantekent tegen het Provinciale Inpassingsplan, N629.
Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze nieuwe weg door de natuur. Alleen al via de Vereniging werden er zo’n 400 bezwaarschriften (zienswijzen) in de bus gedaan. Die zijn inmiddels per aangetekende post naar de Provincie gestuurd. Daarnaast bleek onder andere tijdens gesprekken op het Looiersplein, dat veel mensen de zienswijze zelf al via internet of per post hebben verstuurd.
De Brabantse Milieufederatie en de Milieuvereniging Oosterhout hebben de zienswijze van de Vereniging ondersteund. En ook natuur- en cultuurhistorische organisaties, zoals de imkervereniging Ambrosius en Heemkundekring de Heerlyckheit, hebben hun zienswijze ingediend.

In een uitgebreid meer dan 15 pagina’s dik document fileert de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de plannen van de provincie. Volgens de Vereniging overtreedt het plan voor de nieuwe weg de provinciale wetgeving de Verordening Ruimte. Op geen enkele manier wordt beargumenteerd waarom deze weg door de natuur – het gebied behoort tot het beschermde Natuurnetwerk Nederland – nodig zou zijn. Verder is de veel te smalle compensatiestrook langs het kanaal onvoldoende om het verloren gegane gebied te compenseren. De compensatie kan het verlies aan rust, ruimte en biodiversiteit absoluut niet goed maken. Bovendien wordt er uitgegaan van verdere groei van de mobiliteit waarbij alternatieven als vervoer over water, openbaar vervoer en fietsverkeer, niet zijn onderzocht.

‘Het is een uitgebreide zienswijze geworden’, zegt voorzitter René Roovers. ‘Alle argumenten die nodig zijn voor een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State moeten nu al in het bezwaar opgenomen zijn. Toch hoopt hij dat een beroepsprocedure bij de Raad van State niet nodig zal zijn: ‘Het is te hopen dat Provinciale Staten de gedeputeerde Van der Maat (Mobiliteit) terugfluit. We hebben laten zien dat de weg strijdig is met de bestaande wetgeving. Tegelijkertijd vinden wij ook dat er wel degelijk een (betere) oplossing moet komen voor de verkeersproblemen op de weg tussen Dongen en Oosterhout onder andere bij de AVRI’.

Daarom wordt de zienswijze vergezeld van een brief ook verstuurd aan Provinciale Staten en de leden van de Commissie Mobiliteit. Zij zullen halverwege dit jaar het besluit moeten nemen over de weg. In deze brief levert de vereniging ook stevige kritiek op het democratische proces. Vanaf het begin, al in 2015, heeft de provincie samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout geprobeerd iedereen voor voldongen feiten te  zetten. Er moest zelfs een procedure in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan te pas komen om het Milieueffect Rapport openbaar te krijgen. Dit terwijl de gemeenteraden al in de adviesfase zaten.

In deze advisering zijn de argumenten voor natuur en milieu nauwelijks meegenomen, zo luidt de kritiek. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dan ook dat de gedeputeerde Van der Maat deze voor Dongen zo belangrijke beslissing bestuurlijk niet netjes heeft aangepakt. Niet alleen is er voorbij gegaan aan de eigen provinciale wetgeving, maar de gedeputeerde legde kritiek middels een petitie van 1.500 ondertekenaars, naast zich neer. Steeds werd dezelfde plaat afgespeeld: ‘Het besluit is al genomen’, wat dus helemaal niet zo is.

De Vereniging wil voorafgaand aan de besluitvorming in Provinciale Staten gesprekken gaan voeren met leden van de commissie Mobiliteit om hen goed te informeren over de tekortkomingen in de procedure en de onherstelbare aantasting van onze natuur. ‘En als het nodig is, gaan we straks massaal naar Den Bosch’, zo besluit Roovers strijdvaardig.