Bij- en insectvriendelijk beheer van sport- en recreatieterreinen en golfbanen

oktober 8, 2015

Bij- en insectvriendelijk beheer van sport- en recreatieterreinen en golfbanen

Eens waren er in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen. Tegenwoordig zijn dat er nog geen 270 en meer dan de helft hiervan staat op de wilde lijst. Het gebrek aan voedsel voor wilde bijen  – er zijn steeds minder bloeiende planten –  en het gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen hierbij een grote rol.

bijenhotel in Beekse Bergen wordt gevuld door leerlingen Prinsentuincollege Breda
bijenhotel in Beekse Bergen wordt gevuld door leerlingen Prinsentuincollege Breda

Wilde bijen zijn net als honingbijen erg belangrijk voor de bestuiving. Niet alleen zouden er zonder bijen veel minder landbouwgewassen zijn, ook de diversiteit van wilde planten en bomen is voor een groot deel afhankelijk van bestuivende  insecten.
Beheerders en gebruikers van sport- en recreatieterreinen en golfbanen kunnen een handje helpen om de biodiversiteit in stand te houden. Door het plaatsen van bijenhotels wil de Brabantse Milieufederatie  beheerders en gebruikers van deze terreinen bewust maken van het belang van chemievrij beheer. Dit doen we in samenwerking met de partners in het provinciale  project ‘Schoon Water’.
De Beekse Bergen, de Efteling en verschillende golfbanen in Brabant zullen de komende tijd door middel van bijenhotels en bijvriendelijke beplanting ook aan hun publiek laten zien dat zij chemievrij en duurzaam beheer van hun terreinen serieus nemen.

het eindresultaat
het eindresultaat

Wat het publiek betreft: wij rekenen op goed gevulde bijenhotelkamers en een groeiende belangstelling voor een goede leefomgeving voor de bij. En nee, het is niet riskant, want wilde bijen steken niet!