BMF Activiteitenfonds: 1000-soortenjaar van IVN Heeze-Leende

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 13, 2021

BMF Activiteitenfonds: 1000-soortenjaar van IVN Heeze-Leende

IVN Heeze-Leende vierde in 2020 haar gouden jubileum. Het jubileum werd onder andere gevierd met een 1000-soortenjaar, daarbij werd het grote publiek betrokken bij het inventariseren van dieren en planten.

Met steun van het BMF Activiteitenfonds kon IVN Heeze-Leende het hele jaar 2020 een inventarisatie houden om de soortenrijkdom in het beekdal van de Kleine Dommel tussen de A67 en de Somerenseweg in Heeze in kaart te brengen. De bedoeling was om zoveel mogelijk soorten bloemen, insecten, vogels, paddenstoelen, enz. te vinden.

Vooraf leek 1000 soorten in één jaar al heel wat, maar uiteindelijk werden meer dan 2000 (!) soorten gespot. En dat ondanks de coronabeperkingen.

Belang van inventarisaties

Waarom is het zo belangrijk om te weten wat er in het beekdal leeft? Belangrijkste doel is om de gebiedseigenaren (onder andere Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel) te helpen bij het beheer en de bescherming van het gebied. Ook in onze omgeving staat de biodiversiteit onder druk, onder andere door intensief agrarisch gebruik, te veel mest en/of gif, monoculturen van mais- en graslanden en te laag grondwaterpeil.

Om vast te stellen hoe het er met de biodiversiteit voorstaat is het soortenjaar georganiseerd. Al vanaf het begin van de 20e eeuw werden waarnemingen verricht in het gebied van de Kleine Dommel. De Europese otter werd in 1906 gezien, maar daarna niet meer. Vanaf 1955 worden de eerste observaties met een zekere regelmaat in de landelijke databank vastgelegd, maar uiteindelijk leverde de meting van 2020 een echte informatie-doorbraak op. Bij deze meting werden 142 zeldzame soorten gezien, waaronder zeer zeldzame nachtvlinders, kevers, wespen en mossen. Maar er waren ook zorgenkindjes.

Kwaliteit van het beekdal

Veel soorten zijn niet meer waargenomen in 2020, terwijl ze vroeger wel voorkwamen in het beekdal, zoals het klein blaasjeskruid, de watersnip en de beekprik. De reden hiervoor kan liggen in de veranderende situatie door de waterhuishouding, de gesteldheid van de bodem of het klimaat. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, bijvoorbeeld te weinig waarnemingen door de coronabeperkingen. Een vervolgstudie moet dat uitwijzen.

De telling van 2020 is een soort nulmeting, die de beheerders informatie verschaft over de huidige kwaliteit van het beekdal. De komende periode willen de specialisten een aantal algemene aanbevelingen doen aan de terreinbeheerders over een flora- en faunavriendelijke inrichting van het beekdal. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanleg van kruidenrijke graslanden, bermen en struwelen. Verder kan het ecologisch beheer van bermen, weilanden en broekbossen afgestemd worden op de waarnemingen die zijn gedaan.

Alles is gericht op behoud en herstel van de biodiversiteit langs de Kleine Dommel. Als dat lukt dan is het doel van de soorteninventarisatie bereikt en is het jubileumjaar van IVN Heeze-Leende nog meer geslaagd.

BMF Activiteitenfonds

Het 1000-soortenjaar van IVN Heeze-Leende toont aan dat we een mooi en duurzaam Brabant samen maken! Daarom steunt de Brabantse Milieufederatie met het BMF Activiteitenfonds dit soort projecten van aangesloten organisaties en betalende supporters.

Het BMF Activiteitenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!