BMF blij met besluit provincie: geen watervergunning voor Refresco

april 10, 2018

BMF blij met besluit provincie: geen watervergunning voor Refresco

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is blij met het besluit van de provincie om geen watervergunning te verlenen aan frisdrankbottelaar Refresco in Maarheeze. Daarmee heeft de provincie gehoor gegeven aan het bezwaar dat de BMF heeft ingediend tegen de concept-vergunning.

De vergunning zou het voor Refresco mogelijk hebben gemaakt om twee keer zoveel grondwater te gaan oppompen. Het grootste deel van dit water zou komen uit het grondwaterpakket waaruit ook ons drinkwater gewonnen wordt. Dit pakket  ligt op een diepte van meer dan 175 meter.

De reden dat Refresco nu ook deze grondwaterlaag wilde gaan gebruiken is dat het ondiepe water steeds meer verontreinigd raakt. De BMF vindt het echter een verkeerde ontwikkeling om commerciële bedrijven meer ruimte geven om water op te pompen uit een laag die bestemd is voor ons drinkwater.

Mede als gevolg van de klimaatverandering is schoon zoet water wereldwijd een steeds schaarser goed aan het worden. Ook Brabant heeft te maken met verdroging. Daarnaast zijn de ondiepe waterpakketten steeds vaker vervuild met mest en bestrijdingsmiddelen, waardoor ze steeds minder geschikt zijn voor de drinkwatervoorziening. De provincie is nu dan ook terecht voorzichtig met de diepe grondwaterpakketten door deze niet weg te geven aan een commercieel bedrijf.

Tags: