BMF blij met landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen

december 3, 2015

BMF blij met landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen

Op dinsdag 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw, dat in het voorjaar van 2016 ingaat. De Brabantse Milieufederatie is blij met dit besluit, omdat dit een enorme winst betekent voor het op peil houden van de waterkwaliteit in Nederland. De BMF heeft zich samen met andere organisaties hard gemaakt voor de totstandkoming van deze maatregel.

stoepHet verbod gaat met name over de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die worden ingezet om onkruid tegen te gaan in de verharde omgeving, zoals bijvoorbeeld op trottoirs in de stad. Tijdens regenbuien spoelen deze middelen uit naar rioleringen en oppervlaktewater. Deze uitspoeling vormt een potentieel risico voor het milieu en voor de kwaliteit van drinkwater. De BMF vindt het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakken een goed begin. Helaas mogen deze middelen voorlopig nog wel op sport- en recreatieterreinen worden ingezet. Vanwege de risico’s voor de leefomgeving acht de BMF het noodzakelijk dat het gebruik op deze terrein ook uitgebannen wordt en zal zich daarom actief blijven inzetten om dit doel voor 2020 bereikt te hebben. Ook in de landbouw moeten snel stappen worden gezet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen uit te bannen.