BMF en bewoners samen tegen gasboringen in Loon op Zand

juli 12, 2018

BMF en bewoners samen tegen gasboringen in Loon op Zand

‘No fracking way’

Samen met bewoners keert de Brabantse Milieufederatie zich tegen nieuwe boringen voor de winning van nog meer gas in Loon op Zand. Het bedrijf Vermilion wil op twee locaties in Loon op Zand langer doorgaan met de productie van aardgas en krijgt daarvoor toestemming van het Rijk.
In een zienswijze onder het motto ‘No fracking way’ keert de BMF zich tegen dat besluit en roept bewoners op om de zienswijze mee te tekenen. Dat kan tot maandag 30 juli 16.00 uur via brabantsemilieufederatie.nl/gaswinning.

Vorige maand diende de Brabantse Milieufederatie samen met Natuurmonumenten en 167 bewoners een vergelijkbare zienswijze in tegen de gaswinning in Waalwijk Noord.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘Nederland moet in rap tempo van het gas af. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu toestemming krijgt om nog eens grote hoeveelheden gas op te pompen uit de bodem.’

Gaswinning leidt tot veiligheidsrisico’s
De gaswinning in Loon op Zand leidt tot tal van veiligheidsrisico’s. Op de locatie waar Vermilion wil boren komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. Door juist op die plaats te boren naar gas en gebruik te maken van ‘fracking’ ontstaat het risico op aardschokken, aardbevingen en bodemdaling. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en schade aan onder andere woningen.

Gevaren voor natuur en milieu
Ook natuur en milieu kunnen de dupe worden van de gaswinning. Het winningsgebied is een uitloper van het cultuurhistorisch waardevolle Natura2000-gebied De Brand en dient hiervoor ook als inzijggebied. Gaswinning kan een negatief effect hebben op de grondwaterstand, waardoor de natuur in de omgeving verdroogt. Ook de zuurbehandeling van de boorputten kan de natuur schaden.

Vermilion heeft geen smetteloze reputatie
Het bedrijf dat de gaswinning moet gaan uitvoeren, Vermilion Energy Netherlands B.V., heeft bovendien geen smetteloze reputatie. Vorig jaar nog vond bij de winning in Loon op Zand een incident plaats waarbij schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Openbaar Ministerie is hiernaar inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Ook vorig jaar liep er al een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf fors meer gas uit de grond haalde dan de vergunning toeliet.

Geen draagvlak in de regio
De gaswinning kan in de omgeving op geen enkel draagvlak rekenen. Onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Tilburg en Loon op Zand hebben zich allemaal negatief uitgelaten over het winningsplan. Daarnaast zijn veel bewoners terecht bezorgd.

No fracking way
Iedereen die zich zorgen maakt en bezwaar heeft tegen de extra gaswinning in Loon op Zand kan zich vanaf nu aansluiten bij de zienswijze van de BMF. Samen proberen we de gasboringen in Loon op Zand stil te leggen. Onderteken de zienswijze vóór maandag 30 juli om 16.00 uur via brabantsemilieufederatie.nl/gaswinning.